Ekonomik Denge - Haziran 1999

      1983’lü yıllarda Türkiye’de bilgisayarla kayıt tutmaya başlayan bir mali müşavir...Öyle ki, kayıtların mürekkep kalemle el yazısı ile tutulmasında ısrar eden Maliye Bakanlığı’ndan, 1985 yılında bilgisayarla defter tutma konusunda özel yetki alan Mahmut Başar, 1995 yılında kurduğu Başar Mevzuat ve Bilgi Araştırma Merkezi Limited Şirketi’yle arşivini herkesin kullanımına açtı.Başar amaçlarını birkaç cümleyle özetliyor:

      Herkesin bilgiye çok süratli, ekonomik şekilde ulaşabilmesini, mevzuatın daha çok kişi tarafından incelenmesini sağlamak;yasalar arası çelişkileri, vatandaşlar arası ihtilafları asgari seviyeye indirmeye araç olmak:bilimsel araştırmalara yer verilerek ülkenin bilgi toplumu olmasına katkı sağlamak; kanun koruyucuların toplumsal konsessüsleri sağlayarak yasa çıkartmalarına yardımcı olmak; özellikle bilgisayar ortamında yayınlanarak, kağıt, kütüphane ve dolap kullanımını azaltarak, doğal kaynakları korumak.

      Başar Bilgi Bankası, 1975 yılından bu yana süregelen bir çalışmanın ürünü. 1995 yılında bilgisayar ortamına aktarılan bilgi ve belgeler, bir yıl süreyle ücretsiz yayınlanırken, 1999 yılının başından bu yana, cüzzi bir miktarla internet üzerinden kullanıma sunuluyor.

70 | EKONOMİK DENGE

 

BAŞAR BİLGİ BANKASI’NIN SAHİBİ MAHMUT BAŞAR:
 “HEDEFİMİZ 65 MİLYON”

   Bunlar kendi kendine oluşuyor.Mevzuat Dergisi’ndeki makaleleri uzmanlar yazıyor ve bana yayınlayıp yayınlayamayacağımı soruyorlar.Ben yayınlıyorum ve bunun karşılığında ücretsiz üç ay, kendilerini abone yapıyorum.Bu böyle de gelişiyor.Değişik dergileri de katacağız.Ama piyasadaki,tirajı 10-20 bin olan dergiler için, bir telif hakkı söz konusu.İleri de,hangi sayılarda hangi konuların olduğunu gösteren bir indeks hazırlayacağız.

 

      *EKONOMİK DENGE
      -Her yıl hedefmi büyüteceksiniz?...
      BAŞAR - Elektronik ortam çok hızlı gelişiyor.Nereye gideceğini de tahmin etmek çok kolay.1960’larda bankalarda delikli kartlarla işlem yapılıyordu.Bu kartların değişeceğini tahmin etmek zor değildi.Bu bir kehanet değildi. “1977’de bu düsturları aldınız;1997’de böyle bir sitede herkesin kullanımına sunmayı nasıl düşündünüz?”diyebilirsiniz.Ama bu zor bir şey değil.On sene sonra, belki de beş yıl sonra gazete ve dergiler olmayacak.

      Bugün Washington Post gazetesini internette okuyabiliyorsunuz.Bizim ülkemizde de olacak.Ben yurt dışındaki bilgi bankalarını da inceledim.Bizde çok yeni ama bilgi toplumu olmanın yolu da bu.

BAŞAR BİLGİ BANKASI’NA
NASIL ULAŞACAKSINIZ?

İnternet Adresi:
www.basarm com tr
Başar Mevzuat ve
Bilgi Araştırma Merkezi Ltd. Şti.,

Esat Cad. No:35/2, Akay/Ankara
Tel:0312 419 55-56-60-61
Faks:0312419 55 70

 


      Günümüze kadar 190 bin sayfalık bir dökümanı internet üzerine aktaran Başar Bilgi Bankası, 1876 yılından bu güne kadar mevzuat konusunda yayınlanmış kanun, tüzük, bakanlar kurulu kararları, kanun hükmünde kararnameler, yönetmelikler ve tebliğler, milletlerarası anlaşma ve sözleşmeleri internet ortamına taşıyor. Hedef, bir buçuk milyon dökümanı herkesin kullanımına sunabilmek...

      Lozan Antlaşması, Möntro Antlaşması, Nato ve İnsan Hakları Beyannamesi gibi hiçbir zaman güncelliğini yitirmeyen pek çok konuyu da bu sitede bulabilirsiniz.

      Artık bilgi elinizin altında, klasörler dolusu yer kaplamadan, en hızlı ve en pratik şekilde...

      *EKONOMİK DENGE
     
-Neden bu bilgileri cd’lere

yüklemek yerine interneti tercih ettiniz?
      BAŞAR - Ben interneti tercih ettim.Cd ile bilgi bankası önceden beri yapılıyor.Ben cd’yi tercih etmeyeceğim.Abonelik işlemi de internet üzerinden kolayca yapılabiliyor.Her türlü ödeme şeklini de kabul ediyoruz.Yıllık 80 milyon abone ücretimiz.Grup indirimlerimizde var.Piyasanın çok altında bir rakam.

      *EKONOMİK DENGE
      -Hedef kitleniz kimlerden oluşuyor?
      BAŞAR - Bir senelik ücretsiz kullanımda şunu belirledik: 1400 kişi arasında 200 -250 kişi mali müşavir, muhasebeci, bir o kadar da avukat var.Değişik üniversitelerde, değişik branşlarda olan birçok akademisyen ve işletme kesimi de bilgi bankasından yararlandı.Ama bu proje 65 milyonun projesi.

      *EKONOMİK DENGE
      -Siteye neler eklenecek?
BAŞAR - Köyde ki insanda bundan yararlanacak.Çünkü tarım mevzuatıyla ilgili dökümanlar da olacak.Bir buçuk milyonluk bir döküman tamamlandığı zaman, projenin son ayağı da teknik birimler olacak.Yani mühendislik, mimarlık gibi birimlerin de teknik bilgilerini vermek.

SİTEDEKİ BÖLÜMLER VE İÇERİKLERİ:

      * GÜNCEL MEVZUAT:Son zamanlarda Resmi Gazete’de yayımlanan kanun, kanun hükmünde kararname, Bakanlar Kurulu kararları, yönetmelikler, tebliğ ve özelgeler.
      * MEVZUAT DERGİSİ:Konusunda uzman ve akademik kariyere sahip kişilerin makale ve incelemeleri.
      * MEDYA BANK:Yayınlanmakta olan ve Bilgi Bankası’na gönderilen tüm dergilerin yazar ve konu başlıklarına göre indeksi.
      * DÜSTUR BANK:Başbakanlık Basımevi ve Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından yayınlanan kanun,kanun hükmünde kararname, bakanlar kurulu kararı,yönetmelikle, tüzükler, tebliğler, milletlerarası antlaşma ve sözleşmelerin indeksi.(Kısa bir süre sonra, 1876 yılından bugüne kadar olan tüm mevzuat eklenecek.)
      * YARGI BANK:Anayasa, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Yüksek Seçim Kurulu kararlarının indeksi.
      * YAYIN BANK:Müellifler tarafından yazılan her türlü kitap.
      * SANAT GALERİSİ:Ressam, fotoğrafçı ve heykeltraşların eserleriyle, antik eser ve eşyaların da tanıtılması ve pazarlanması.
      * GEZGİN:Kartoteks programı.(İnternet versiyonu hazırlanıyor.)

EKONOMİK DENGE |71