Mevzuat Dergisi  
Yıl: 4 Sayı: 38
Nisan 2001

 
Stj. Av. Erhan BULUT
2918 SAYILI KARAYOLLARI
TRAFİK KANUNU UYARINCA ARAÇ İŞLETENİN SORUMLULUĞU
(SORUMLULUĞUN ŞARTLARI)
Dr.Kamil GÜNGÖR
ELEKTRONİK TİCARETİN VERGİLENDİRİLMESİNDE VERGİ UYUMLAŞTIRILMASI