Mevzuat Dergisi  
Yıl: 4 Sayı: 41
Mayıs 2001

 
Yrd. Doç. Dr. Yıldız AKBULUT
SERMAYE PİYASASININ GELİŞMESİNDE MUHASEBE BİLGİLERİNİN ÖNEMİ
Yrd. Doç. Dr. Beyhan MARŞAP
BORÇLANMA MALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİNDEKİ YÖNTEM FARKLILIKLARININ FİNANSAL TABLOLARA ETKİSİ