Mevzuat Dergisi  
Yıl: 4 Sayı: 42
Haziran 2001

 
Yrd. Doç. Dr. Yıldız AKBULUT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ OLARAK UMS, ABD VE İNGİLTERE’DEKİ UYGULAMALARIN AMAÇ VE KAPSAM AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Doç. Dr. Sezer KORKMAZ
SATIŞ SONRASI HİZMETLER VE SATIŞ SONRASI HİZMETLERİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ