Mevzuat Dergisi  
Yıl: 4 Sayı: 43
Temmuz 2001

 
Yrd. Doç. Dr. Tuncer ASUNAKUTLU
SİGORTA AÇISINDAN GÜVENLİK ve RİSK
Dr. Reyhan LEBA
KÜRESELLEŞMENİN ÖTEKİ YÜZÜ: YOKSULLUK