Mevzuat Dergisi  
Yıl: 4 Sayı: 44
Ağustos 2001

 
Yrd. Doç. Dr. Mehmet YÜCE
4668 SAYILI "BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” İLE TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE YAPILAN BAZI ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER
Dr. Reyhan LEBA
KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ULUS-DEVLETİN ÖNEMİ VE SOSYAL DEVLETİN GELECEĞİ