1. ULUSAL FELAKET KURBANLARININ KİMLİKLENDİRİLMESİ (DVI) KONGRESİ KAPANIŞ BİLDİRGESİ

Yıl: 7 Sayı:80
Ağustos 2004

< önceki

 

İ. Hamit HANCI


 

 

1. ULUSAL FELAKET KURBANLARININ KİMLİKLENDİRİLMESİ (DVI) KONGRESİ  KAPANIŞ BİLDİRGESİ


1. Ulusal Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi (DVI) Kongresi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş, Kriminal ve İnterpol  Daire Başkanlıkları

Jandarma Kriminal Labrauvarları Daire Başkanlığı

Adli Tıp Kurumu ve Adli Bilimciler Derneği işbirliği ile 3-5 Mayıs 2004 de Van da gerçekleşti.

 

Düzenleyici kuruluşların yanı sıra Sağlık Bakanlığı, C.Savcıları , Askeri ve Sivil Hastanelerden Hekimler , Üniversitelerin Adli Tıp Anabilim Dallarından Adli Tıp Uzmanları , Polis ve Jandarma Olay Yeri İnceleme Uzmanları ,İtfaiye ve Sivil Savunma Birlikleriyle Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı , EGM Köpek Eğitim Merkezi ve Sivil Toplum Kuruluşları da sempozyuma katılarak katkıda bulundu.

 

Deprem, yangın, uçak kazaları , patlamalar , su baskınları , göçükler v.b gibi doğal ve doğal olmayan felaketlerde ölülerin kimliklerinin tesbit edilmesinin hukuki , etik ve sağlık açısından önemi vurgulanan kongrede kimlik tesbit timlerinde polis, jandarma, adli tıp uzmanı, adli diş hekimi , DNA Uzmanı , Adli Antropolog gibi konusunda uzman personellerin çalışması gerektiği belirtildi.

 

Kongrenin , Ülkemizin uygarlık yolunda önemli bir açığını giderdiği , Ölenlerin kimlik tespitlerinin daha teknik ve bilimsel metotlarla yapılabilmesinin hem ölenlerin hem de geride kalanların yasal haklarının korunmasını hem de acılarının bir nebze olsun azaltılmasını sağlayacağı öne sürüldü.

 

 Kongrede alınan kararlardan bazıları şunlardı:

-Ülkemiz gerek doğal afetler gerekse de doğal olmayan felaketlerle zaman zaman karşılaşmaktadır. Elbetteki bunlara karşı önlemler de ihmal edilmemelidir. Bununla beraber bu felaketlerin sonucundaki yaraların sarılması için de ülkemiz hazırlıklı olmalıdır.

 

-Tüm Avrupa ülkeleriyle bir çok Asya ve Afrika ülkesinde mevcut bulunan (Felaket Kurbanları Kimliklendirilmesi) yani DVI timlerinin ülkemizde de kurulabilmesi için kendi kurumlarında çabalayan kişilerin bu kadar geniş bir katılımla bir araya gelmesi çok olumlu bir başlangıçtır.

 

- Ülkemizde DVI timleri geciktirilmeden kurulmalı , kuruluş çalışmaları için katılımcı kuruluşlardan ulusal bir daimi çalışma grubu kurulmalıdır.

 

-(Felaket Kurbanları Kimliklendirilmesi) yani DVI timlerinin ülkemizde de kurulabilmesi için yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

 

 

-Özellikle patlama ve büyük yangınlarda özelliğini en az kaybeden organ olan dişlerden kimlik tesbitinin sağlıklı yapılması için, diş hekimlerinin hastalarının kayıtlarını düzgün bir şekilde tutması sağlanmalıdır.

 

-DVI konusunda çalışan adlibilimcilerin iletişimini ve bilgi alışverişinin arttırmak için devamlı eğitim toplantıları ve kongreler gerçekleştirilmelidir.

 

-Bu konuyla ilgili bilimsel makalelere ağırlık verilmelidir (Kongreye katılanların bildirileri Adli Bilimler Dergisinde Yayımlanacaktır)

 

-Timlerin görev tanımlamaları yapılmalıdır.

 

-DVI Standartları oluşturularak Uluslararası kullanımda olan DVI Formları kullanıma geçmelidir.

 

-Ulusal bir DNA Bankası Kurulmalıdır. DNA Labratuvarları arasında standart oluşturulmalı ve labratuvarlar akredite olmalıdır.

 

-Ortak literatür birliği oluşturulmalıdır.

 

-Sayısı yeterli olmayan adli tıp uzmanı, adli diş hekimi, adli antropolg ve DNA Uzmanlarının sayısının arttılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

 

-İhtiyaç duyulan kuruluşlara ait bilgilerin envanteri çıkarılmalıdır. Multidisipliner çalışmalar maliyeti düşürüp etkinliği arttıracaktır.

 

-Uluslarası kuruluşlarla iletişim sağlanarak işbirliği yapılmalıdır.

 

Kongrede, 2005 Haziran da Ondokuz Mayıs Üniversitesinin ev sahipliğinde Samsun da gerçekleşecek 2. Ulusal Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi (DVI) Kongresi  ne kadar katılımcı kuruluşların

-Koordinatör kurulun kimlerden oluşması gerektiği

-DVI Timlerinin hangi kurumlarca ve nasıl oluşturulacağı

-Yasal düzenlemelerin hangi kurumlarca gerçekleşeceği sorularına açıklık getirmesi kararlaştırıldı

 

 

1.Ulusal Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi (DVI) Kongresi  Düzenleme Kurulu Adına

 

Prof.Dr.İ.Hamit Hancı

 

Kongreye katılan Konuşmacılar ve sunumları

                                                                                                   

Doç.Dr.Süleyman Işıldar/ EGM Interpol Daire Başkanı

 

Bülent Ünal-Oğuz Karakuş / EGM SASEM  DVI Tarihi

 

Uzm.Dr.Mehmet Eryılmaz:İzmir 600 Yataklı Mevki Hastanesi Acil Servis Sorumlusu Afet Tıbbı

 

Mehmet Tanrısever / AKUT Afetlerde Arama Kurtarma Faaliyetleri:                       

 

Prof.Dr.Ahmet Nezih Kök / Erzincan Hukuk Fakültesi Dekanı

 

Doç. Dr. Vahit Bıçak / Başbakanlık İnsan Hakları Başkanı:Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesinde Hukuk

 

Mustafa Aydın / EGM Kriminal Polis Lab.Daire Başk.Yardımcısı :Yurtdışında DVI

 

Alb.Burhanettin Cihangiroğlu  / Jandarma Kriminal Lab.Daire Başkanlığı : Jandarma DVI Ekipleri

 

Nail Aydın / EGM Interpol Daire Başkanlığı: Interpol Çalışmaları

 

Dr.Ayşim Tuğ / Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD. Bali’deki Terör Olayı Sonrasında DVI

 

Dr. Hüseyin Afşin /  Adli Tıp Kurumu: DVI Çalışmalarında Adli Diş Hekimliğinin Yeri

 

Dt.Füsun Yaşar / Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD. DVI Çalışmalarında Adli Diş Hekimliğinin Yeri

 

EGM KOM Köpek Eğitim Merkezi _ (Gösteri ):Ceset Arama Köpeklerinin DVI Çalışmalarındaki Önemi

 

Prof. Dr. Mehmet Koyuncu / 100.Yıl Üniversitesi:

 

Prof.Dr.Gürsel Çetin. İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak. Adli Tıp A.DMarmara Depremi Deneyimi

 

Prof. Dr. Sabahattin Aydın / Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı:Van Uçak Kazası Deneyimi

 

Doç.Dr. Gökhan Oral / İstanbul Üni., Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri A.D.:Felaketlerde Ruhsal Travma ve Destek

 

Prof.Dr.Erksin Güleç, 100.Yıl Üniversitesi:Yeniden Yüzlendirme

 

Baskom.İsmail Çebi / EGM Asayiş Daire Başkanlığı:Interpol DVI Formları

 

Barış Akgüç / EGM Asayiş Daire Başkanlığı: Interpol DVI Formları

 

Dr. Keramettin Kurt: İstanbul Deneyimi

 

Mesut Demirbilek / KPL Daire Bşk.Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şb . Md.: İstanbul

Deneyimi

 

Ahmet Akbal / İstanbul Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube  Md: İstanbul Deneyimi

Yard.Doç.Dr.Gürol Cantürk / Ankara Üni. Tıp Fakültesi Adli Tıp AD.

 

Komiser Sadık Demir  / EGM Asayiş Daire Başkanlığı SASEM Şubesi: Toplu Mezarlarda Kimliklendirme Kosova Denyimi.

 

Komiser Mehmet Şen  / Ankara Emniyet Müd. OYİ ve Kimlik Tespit Şb.Md Toplu Mezarlarda Kimliklendirme

 

Prof.Dr. Ayla Sevim  / Ankara Üniversitesi DTCF Toplu Mezarlarda Kimliklendirme

 

Dr. Burcu Eşiyok / Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp A.D Toplu Mezarlarda Kimliklendirme

 

Prof.Dr. Erksin Güleç / 100. Yıl Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı:Van’daki Urartu Mezarları :Urartular; Etnik Bir Köken mi?

 

Prof. Dr. İ. Hamit Hancı / Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp A.D Geleceğe Yönelik Perspektifler

 

Dr. Hadi Çakır / Jandarma Kriminal Laboratuvarları Geleceğe Yönelik Perspektifler

 

Dr. Keramettin Kurt  / Adli Tıp Kurumu Başkanı: Geleceğe Yönelik Perspektifler

 

Prof.Dr.Erksin Güleç / 100. Yıl Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı: Geleceğe Yönelik Perspektifler

 

Doç.Dr. Süleyman Işıldar / EGM Interpol Daire Başkanlığı Geleceğe Yönelik Perspektifler

 

Kongreye

Van Valisi

Van Yüzüncü Yıl Üniv.  Rektör ve Rektör Yardımcıları

Van C.Başsavcısı  

Van Emniyet Müdürü

De katılmışlardır.