Amortisman Sınırı

Yıl: 2 Sayı: 1
Ocak 1999

< önceki

 
 

 
 
 

Mahmut BAŞAR

Amortisman Sınırı


Amortisman Sınırı
Kaynak
Yürürlük Devresi
Miktarı
01/01/2003-31/12/2003
350.000.000.,-TL.
B.K.K. 2001/3395
01/01/2002-31/12/2002
250.000.000.,-TL.
B.K.K. 2000/1697
01/01/2001 - 31/12/2001
150.000.000.-TL.
V.U.K. G.T.-281
01/01/2000 - 31/12/2000
76.000.000.-TL.
V.U.K. G.T.-270
29/07/1998 - 31/12/1999
50.000.000.-TL.
01/01/1995 - 28/07/1998
5.000.000.-TL.
01/01/1994 - 31/12/1994
1.000.000.-TL.
01/01/1993 - 31/12/1993
500.000.-TL.