bagkur

Yıl: 2 Sayı: 1
Ocak 1999

< önceki

 
 

 

Mahmut BAŞAR


Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı
Bağ-Kur Kesenek Tutarları
         30/04/2001 Tarih ve 243888 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete 

          Karar Sayısı: 2001/2343
 

            1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi sigortalıların ödeyecekleri primler ile bağlanacak malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarının hesabına esas olan gelir tablosunun ve uygulama tarihinin yeniden belirlenmesine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 19/4/2001 tarihli ve 10938 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 50 nci ve geçici 12 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 20/4/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır. 


Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 
         Bülent ECEVİT 
            Başbakan 
 
20/4/2001 Tarihli ve 2001/2343 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR


           Madde 1- 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalıların ödeyecekleri primler ile bağlanacak aylıkların hesabına esas basamak ve göstergeler 1.4.2001 - 31.3.2002 tarihleri arasında uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

    BASAMAKLAR     GELİR TUTARLARI
        1              112,983,063
        2              120,233,313
        3              127,483,563
        4              134,733,813
        5              141,984,063
        6              150,201,013
        7              158,417,963
        8              166,634,913
        9              174,851,863
       10              183,068,813
       11              191,285,763
       12              199,502,713
       13              228,624,550
       14              255,208,800
       15              281,793,050
       16              308,377,300
       17              334,961,550
       18              361,545,800
       19              388,130,050
       20              414,714,300
       21              441,298,550
       22              467,882,800
       23              494,467,050
       24              521,051,300

           Madde 2- 15/07/1999 tarih ve 99/13140 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

           Madde 3- Bu Karar 01/04/2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 4- Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 

BSM AYLIK SİGORTA   AYLIK SAĞ. AYLIK TOPLAM GİRİŞ KESENEĞİ BASAMAK FARKI YÜKSELTME
  GÖSTERGESİ PRİMİ BİLDİRGESİ
PRİM
     
1
4.545 
7.044.750  4.226.850  11.271.600  8.805.938  - -
2 4.845  7.509.750  4.505.850  12.015.600  9.387.188  1>2 2.325.000 
3 5.145  7.974.750  4.784.850  12.759.600  9.968.438  2>3 2.325.000 
5.445  8.439.750  5.063.850  13.503.600  10.549.688  3>4 2.325.000 
5.745  8.904.750  5.342.850  14.247.600  11.130.938  4>5 2.325.000 
6.085  9.431.750  5.659.050  15.090.800  11.789.688  5>6 2.635.000 
6.425  9.958.750  5.975.250  15.934.000  12.448.438  6>7 2.635.000 
6.725  10.423.750  6.254.250  16.678.000  13.029.688  7>8 2.325.000 
7.105  11.012.750  6.607.650  17.620.400  13.765.938  8>9 2.945.000 
10  7.445  11.539.750  6.923.850  18.463.600  14.424.688  9>10 2.635.000 
11  7.785  12.066.750  7.240.050  19.306.800  15.083.438  10>11 2.635.000 
12  8.125  12.593.750  7.556.250  20.150.000  15.742.188  11>12 2.635.000 
13  9.380  14.539.000  8.723.400  23.262.400  12>13 9.726.250 
14  10.480  16.244.000  9.746.400  25.990.400  13>14 8.525.000 
15  11.580  17.949.000  10.769.400  28.718.400  14>15 8.525.000 
16  12.680  19.654.000  11.792.400  31.446.400  15>16 8.525.000 
17  13.780  21.359.000  12.815.400  34.174.400  16>17 8.525.000 
18  14.880  23.064.000  13.838.400  36.902.400  17>18 8.525.000 
19  15.980  24.769.000  14.861.400  39.630.400  18>19 8.525.000 
20  17.080  26.474.000  15.884.400  42.358.400  19>20 8.525.000 
21  18.180  28.179.000  16.907.400  45.086.400  20>21 8.525.000 
22  19.280  29.884.000  17.930.400  47.814.400  21>22 8.525.000 
23  20.380  31.589.000  18.953.400  50.542.400  22>23 8.525.000 
24  21.480  33.294.000  19.976.400  53.270.400  23>24 8.525.000 
Bağ-Kur
1 Temmuz  1998 - 30 Eylül 1998 Tarihleri Arasında  Geçerli Prim ve Kesenek Tutarları
Basamak
Göstergeler
Aylık Sigorta 
Primi
 Aylık Sağlık 
Primi
 Aylık Toplam 
Prim
Giriş 
Keseneği
Basamak 
Yükseltme Farkı
1
4155
5.841.930
3.505.158
9.347.088
7.302.413
-
2
4450
6.256.700 
3.754.020 
10.010.720 
7.820.875 
1>2 
2.073.850
3
4745
6.671.470 
4.002.882 
10.674.352 
8.339.338 
2>3 
2.073.850
4
5040
7.086.240 
4.251.744 
11.337.984 
8.857.800 
3>4 
2.073.850
5
5335
7.501.010 
4.500.606 
12.001.616 
9.376.263 
4>5 
2.073.850
6
5670
7.972.020 
4.783.212 
12.755.232 
9.965.025 
5>6 
2.355.050
7
6005
8.443.030 
5.065.818 
13.508.848 
10.553.788 
6>7 
2.355.050
8
6340
8.914.040 
5.348.424 
14.262.464 
11.142.550 
7>8 
2.355.050
9
6675
9.385.050 
5.631.030 
15.016.080 
11.731.313 
8>9 
2.355.050
10
7010
9.856.060 
5.913.636 
15.769.696 
12.320.075 
9>10 
2.355.050
11
7345
10.327.070 
6.196.242 
16.523.312 
12.908.838 
10>11 
2.355.050
12
7680
10.798.080
6.478.848 
17.276.928 
13.497.600 
11>12 
2.355.050
13
9035
12.703.210 
7.621.926 
20.325.136 
12>13 
9.525.650
14
10125
14.235.750 
8.541.450 
22.777.200 
13>14 
7.662.700
15
11215
15.768.290 
9.460.974 
25.229.264 
14>15 
7.662.700
16
12305
17.300.830 
10.380.498 
27.681.388 
15>16 
7.662.700
17
13395
18.833.370 
11.300.022 
30.133.392 
16>17 
7.662.700
18
14485
20.365.910 
12.219.546 
32.585.456 
17>18 
7.662.700
19
15575
21.898.450 
13.139.070 
35.037.520 
18>19 
7.662.700
20
16675
23.430.990 
14.058.594 
37.489.584 
19>20 
7.662.700
21
17755
24.963.530 
14.978.118 
39.941.648 
20>21 
7.662.700
22
18845
26.496.070 
15.897.642 
42.393.712 
21>22 
7.662.700
23
19935
28.028.610 
16.817.166 
44.845.776 
22>23 
7.662.700
24
21025
29.561.150 
17.736.690 
47.297.840 
23>24 
7.662.700

 
Bağ-Kur
1 Eylül  1998 - 31 Aralık 1998 Tarihleri Arasında  Geçerli Prim ve Kesenek Tutarları
Basamak
Göstergeler
Aylık Sigorta 
Primi
Aylık Sağlık
Primi
Aylık Toplam 
Prim
Giriş Keseneği
Basamak 
Yükseltme Farkı
1
4.250 
6.587.500  3.952.500  10.540.000  8.234.375  - -
2 4.545  7.044.750  4.226.850  11.271.600  8.805.938  1>2 2.286.250 
3 4.840  7.502.000  4.501.200  12.003.200  9.377.500  2>3 2.286.250 
5.135  7.959.250  4.775.550  12.734.800  9.949.063  3>4 2.286.250 
5.430  8.416.500  5.049.900  13.466.400  10.520.625  4>5 2.286.250 
5.765  8.935.750  5.361.450  14.297.200  11.169.688  5>6 2.596.250 
6.100  9.455.000  5.673.000  15.128.000  11.818.750  6>7 2.596.250 
6.435  9.974.250  5.984.550  15.958.800  12.467.813  7>8 2.596.250 
6.770  10.493.500  6.296.100  16.789.600  13.116.875  8>9 2.596.250 
10  7.105  11.012.750  6.607.650  17.620.400  13.765.938  9>10 2.596.250 
11  7.440  11.532.000  6.919.200  18.451.200  14.415.000  10>11 2.596.250 
12  7.775  12.051.250  7.230.750  19.282.000  15.064.063  11>12 2.596.250 
13  9.095  14.097.250  8.458.350  22.555.600 
-
12>13 10.230.000 
14  10.185  15.786.750  9.472.050  25.258.800 
-
13>14 8.447.500 
15  11.275  17.476.250  10.485.750  27.962.000 
-
14>15 8.447.500 
16  12.365  19.165.750  11.499.450  30.665.200 
-
15>16 8.447.500 
17  13.455  20.855.250  12.513.150  33.368.400 
-
16>17 8.447.500 
18  14.545  22.544.750  13.526.850  36.071.600 
-
17>18 8.447.500 
19  15.635  24.234.250  14.540.550  38.774.800 
-
18>19 8.447.500 
20  16.725  25.923.750  15.554.250  41.478.000 
-
19>20 8.447.500 
21  17.815  27.613.250  16.567.950  44.181.200 
-
20>21 8.447.500 
22  18.905  29.302.750  17.581.650  46.884.400 
-
21>22 8.447.500 
23  19.995  30.992.250  18.595.350  49.587.600 
-
22>23 8.447.500 
24  21.085  32.681.750  19.609.050  52.290.800 
-
23>24 8.447.500 

 
 
1 Temmuz  1998 - 30 Eylül 1998 Tarihleri Arasındaki Tablonun Hesaplama Formülleri
Kat Sayı...................................... = 7030
Aylık Sigorta Primi...................... = Kat Sayı x Gösterge x 0.20
Aylık Sağlık Primi....................... = Kat Sayı x Gösterge x 0.12
Basamak Yükseltme Farkı.......... = Kat Sayı x (Yeni Basamak Göstergesi - Eski Basamak Göstergesi)
Giriş Kesneği.............................. = Kat Sayı x 0.25

 
1 Eylül  1998 - 31 Aralık 1998 Tarihleri Arasındaki Tablonun Hesaplama Formülleri
Kat Sayı...................................... = 7750
Aylık Sigorta Primi...................... = Kat Sayı x Gösterge x 0.20
Aylık Sağlık Primi....................... = Kat Sayı x Gösterge x 0.12
Basamak Yükseltme Farkı.......... = Kat Sayı x (Yeni Basamak Göstergesi - Eski Basamak Göstergesi)
Giriş Kesneği.............................. = Kat Sayı x 0.25