Geçici Vergi Oranları

Yıl: 2 Sayı: 1
Ocak 1999

< önceki

 
 

 
 
 

Mahmut BAŞAR

Geçici Vergi OranlarıGeçici Vergi Oranları
Yürürlük Devresi
Oranı
Gelir Vergisi Mükelleflerine Kurumlar Vergisi Mükelleflerine
01/01/2002 - 31/12/2002
15
25
01/01/2001 - 31/12/2001
15
25
01/01/2000 – 31/12/2000
 15
 20
01/01/1999 – 31/12/1999
15
25
01/01/1995 – 31/12/1998
50
70