Ssk Gösterge Tablosu

Yıl: 2 Sayı: 1
Ocak 1999

< önceki

 
 
   
   
     

MAHMUT BAŞAR

   
Güçlü Şirkeler Gurubu
 
SSK Gösterge Tablosu   
 

           Bu Kararname  08/08/1999 Tarih ve 23780  sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.    

                       506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre alınacak prim ve verilecek ödenekler ile bağlanacak gelir ve aylıkların hesaplanmasında esas alınacak gösterge ve üst gösterge tablolarının değiştirilmesine dair ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 13/7/1999 tarihli ve 016689 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun Ek 20 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 15/7/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.   

 
15/7/1999 Tarihli ve 99/13139 Sayılı Kararnamenin Eki 
KARAR 
 
            Madde 1- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre alınacak prim ve verilecek ödenekler ile bağlanacak gelir ve aylıkların hesaplanmasına esas alınan gösterge ve üst gösterge tabloları 1/7/1999 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. 
  GÖSTERGE TABLOSU
K A D E M E L E R
DERECELER 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
10135
10140
10145
10150
10155
10160
10165
10170
10175
     
2
10075
10080
10085
10090
10095
10100
10105
10110
10115
10120
10125
10130
3
10015
10020
10025
10030
10035
10040
10045
10050
10055
10060
10065
10070
4
9955
9960
9965
9970
9975
9980
9985
9990
9995
10000
10005
10010
5
9895
9900
9905
9910
9915
9920
9925
9930
9935
9940
9945
9950
6
9835
9840
9845
9850
9855
9860
9865
9870
9875
9880
9885
9890
7
9775
9780
9785
9790
9795
9800
9805
9810
9815
9820
9825
9830
8
9715
9720
9725
9730
9735
9740
9745
9750
9755
9760
9765
9770
9
9655
9660
9665
9670
9675
9680
9685
9690
9695
9700
9705
9710
10
9595
9600
9605
9610
9615
9620
9625
9630
9635
9640
9645
9650
11
9535
9540
9545
9550
9555
9560
9565
9570
9575
9580
9585
9590
12
9475
9480
9485
9490
9495
9500
9505
9510
9515
9520
9525
9530
ÜST GÖSTERGE TABLOSU
K A D E M E L E R
DERECELER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
14725
14775
14825
14875
14925
14975
15025
15075
15125
15175
2
14225
14275
14325
14375
14425
14475
14525
14575
14625
14675
3
13725
13775
13825
13875
13925
13975
14025
14075
14125
14175
4
13225
13275
13325
13375
13425
13475
13525
13575
13625
13675
5
12725
12775
12825
12875
12925
12975
13025
13075
13125
13175
6
12225
12275
12325
12375
12425
12475
12525
12575
12625
12675
7
11725
11775
11825
11875
11925
11975
12025
12075
12125
12175
8
11225
11275
11325
11375
11425
11475
11525
11575
11625
11675
9
10725
10775
10825
10875
10925
10975
11025
11075
11125
11175
10
10225
10275
10325
10375
10425
10475
10525
10575
10625
10675
 
 
01.07.1999 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Gösterge Tablosu  
           01.07.1999 Tarihinden İtibaren Uygulanacak SSK Tavan Miktarı 
           S.S.K Tavan Aylık Hesabı: (Üst Gösterge Tablosu 1. derecenin 10. kademesi x Memur Katsayısı)    
           S.S.K Tavan Aylık Hesabı: 15175 x12000 = 182.100.000.-TL.    

           01.07.1999 Tarihinden İtibaren Uygulanacak SSK Taban Miktarı  
           S.S.K Taban Aylık Hesabı: (Gösterge Tablosu 12.Derecenin 1. Kademesi x Memur Katsayısı)    
           S.S.K Taban Aylık Hesabı:     9475 x 12000= 113.700.000.-TL.    
 

 
             Madde 2- Üst Gösterge tablosundan (Sosyal Yardım Zammı dahil) bağlanacak gelir ve aylık, aynı sigortalı için gösterge tablosunun en üst derece ve kademesinden (Sosyal Yardım Zammı dahil) hesaplanacak gelir ve aylıktan az olamaz.  

           Madde 3- Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.    

           Madde 4- Bu kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yürütür.

 
YILLAR İTİBARİYLE SSK TAVAN - TABAN MİKARLARI (Tıklayın)