Yeniden Değerleme Oranları

Yıl: 2 Sayı: 1
Ocak 1999

< önceki

 
 

 
 
 

Mahmut BAŞAR

Yeniden Değerleme Oranları


Yeniden Değerleme Oranları
Kaynak
Yürürlük Devresi
Oranı
VUK Tebliğ No: 310
01/01/2002 - 31/12/2002
%59,0
VUK Tebliğ No: 301
01/01/2001 - 31/12/2001
%53,2
VUK Tebliğ No: 288
01/01/2000 - 31/12/2000
% 56.0
VUK Tebliğ No: 279
01/01/1999 - 31/12/1999
% 52.1
VUK Tebliğ No: 267
01/01/1998 - 31/12/1998
% 77.8
VUK Tebliğ No: 259
01/01/1997 - 31/12/1997
% 80.4
 
01/01/1996 - 31/12/1996
% 72.8
 
01/01/1995 - 31/12/1995
% 99.5
 
01/01/1994 - 31/12/1994
% 107.6
 
01/01/1993 - 31/12/1993
% 58.4
 
01/01/1992 - 31/12/1992
% 61.5
 
01/01/1991 - 31/12/1991
% 54.1