Mevzuat Dergisi Yayım Kuralları  
 
Dergide Yayımlanacak Çalışmalara İlişkin Kurallar


            1- Mevzuat Dergisi aylık olarak internet üzerinden http//www.basarm.com.tr adresinde elektronik olarak yayınlanan bir dergidir. Mevzuat konuları başta olmak üzere Sermaye Piyasası, Ekonomi, Hukuki,  Mali ve Sosyal konularda bilimsel nitelikli akademik ve profesyonel  çalışmalara ve yazılara yer verilecektir: 

            2- Yayınlanması istenilen eserler A4 (210x297 cm) ve 1 satır aralığı  ile okunaklı bir şekilde yazılarak veya WORD 97 formatında disket üzerinde BAŞAR MEVZUAT VE BİLGİ ARAŞTIRMA MERKEZİ LTD. ŞTİ. : Otağtepe caddesi Perçemlikız sokak A Blok No: 34/6 81610 Kavacık, Beykoz / İstanbul adresine elden veya posta ile gönderilmelidir. (Postadaki gecikme ve kaybolan yazılardan Mevzuat Dergisi sorumlu tutulamaz.) 

            3-  Çalışmalar Türkçe veya İngilizce olabilir, makalenin özet kısmı ise Türkçe ve İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden  biri olacaktır. 

            4 - Çalışmalar daha önce hiç bir yerde yayınlanmamış orijinal eserler olmalıdır. Tercüme yazılarda ise tercümenin yapıldığı yayın adı, cildi, sayısı, sayfası, yazarı ve ülkesi belirtilmelidir. 

            5- Dergide yayınlanan yazılar sadece yazarın görüşlerini taşır. Kurulumuz için bağlayıcı bir husus taşımaz. 

            6- Mevzuat Dergisine gönderilen makale veya incelemelerin  basımı öncesinde HAKEM görüşü alınır. Yayın Kuruluna gönderilen yazıların dergide yayınlanabilmesi için Yayın Kurulunca, belirlenen yayım kurallarına uygun görülmesi ve Hakem Heyeti tarafından kabul edilmesi gerekir. Yayınlanması uygun görülmeyen yazılar hakkında yazara/yazarlarına bilgi verilir. 

            7- Eserin yayınlanmasına karar verilmesi durumunda yazarın yayın hakkını Mevzuat Dergisine devretmesi gerekmektedir. 

            8- Dergi Yayın Kurulu yayınlanmak için tarafımıza gelen yazıların yayınlanıp yayınlanmamasına ve dergimizde nasıl yer alacağına karar verir. Yayın Kurulu gerekli gördüğü takdirde eserin sahibinden içerik ve şekil bakımından bazı değişiklikler isteme hakkına sahiptir. 

            9- Eserin ilk sayfasında çalışmanın başlığı ve kısa bir özeti yer alacaktır. Ayrıca çalışma ile ilgili teşekkür ve diğer ilgili notlar ilk sayfa altında dipnotta belirtilecektir. 

            10- Eser sahibinin adı, soyadı, ünvanı, varsa bağlı olduğu kurum ve adresi makalenin başında bulunan yazarı bölümünde  yer alacaktır. Ayrıca, yazara ait kısa bir özgeçmiş eklenecektir. 

            11- Yazı, içerik dikkate alınarak konu başlıklarına göre bölümlere ayrılmış olmalıdır. İlk bölüm Giriş, Son bölüm Sonuç olarak belirtilmelidir. Diğerleri 1.1, 1.2 (Birinci bölüm 1. alt başlık) gibi numaralandırılmalıdır. Bölüm başlıklarını belirtmek için koyu harfler kullanılmalıdır. 

            12- Bilimsel makalelerde faydalanılan kaynaklar metin içinde (1), (2) vb. gibi rakamlarla numaralandırılmalı ve metin sonunda da eser içinde veriliş sırasına göre yazılmalıdır. 
            a- Kaynak makale ise; yazarın adı soyadı, makalenin tam başlığı, yayının adı, cilt no, sayısı, yılı, sayfa numarası 
            b- Kaynak kitap ise; yazarın adı soyadı, kitabın adı, yayın yeri, yayın no, yayınlandığı yer, yılı, sayfa numarası 
            c- Kaynak tebliğ ise; yazarın adı soyadı, tebliğin adı, kongre, seminer yada konferansın adı, düzenlendiği yer, yıl, sayfa no 

            13- Şekil ve grafik numarası ile ismi altta, tablo numarası ile ismi üstte, var ise kaynağı altına yazılmalıdır. 

            14- Makalenin ana fikrini oluşturan ve spot niteliği taşıyan önemli kısımların altı çizilmelidir. 

            15-  Dergi CD üzerinden çıkarılmaya başlandığında, yazara makale başına her sayıda 5 (beş) adet CD hediye edilecektir.