Prof. Dr. Ahmet AKSOY  
 
  
Prof. Dr. Ahmet AKSOY

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü Muh.Finasman
Rektör Yardımcısı

Tel:0-312-212 68 40
E-mail : aaksoy@gazi.edu.tr

Özgeçmiş

Prof.Dr. Ahmet AKSOY, 1954 yılında Çorum'da doğdu, 1976 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden (A.İ.T.İ.A) mezun olup, 1977 yılında aynı akademinin İşletme Bölümü Finansman Bilim Dalında asistanlığa başladı. 1983 yılında doktor ünvanını alan AKSOY, aynı yıl Michigan State Üniversitesi'nde bir yıl süreyle misafir öğretim üyesi olarak bulundu.
Üniversitemizde 1985 yılında yardımcı doçent, 1988 yılında doçent ve 1994 yılında da profesör olan Ahmet AKSOY'un finansman yönetim konuları ile ilgili yayınlanmış dört kitabı ile 60'ın üzerinde makale ve bildirisi bulunmaktadır. AKSOY aynı zamanda, Halk Bankası, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Etibank gibi bankalarla, Milli Prodüktivite Merkezi, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği personel alımı (Teftiş Kurulu) sınavlarında ve eğitim çalışmalarında bulundu. Çeşitli Bakanlık ve kamu kuruluşlarında danışmanlık ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini sürdürmektedir.
Üniversitemiz rektör yardımcılığı görevine, 07 Ağustos 2000 tarihinde atanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Ahmet AKSOY, evli ve iki çocuk babasıdır.

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ