Ahmet Emin FİDAN

 

DR. AHMET FİDAN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Adres     : Erdek Meslek Yüksekokulu 10500 Erdek BALIKESİR
Tel (GSM)         : 0 532 513 54 90          Tel ( iş ): 0266 835 17 11
Web       : www.ahmetfidan.com  -  www.fatsalilar.sehri.com
E- Mail   : ahmet@ahmetfidan.com , aefidan@yahoo.com -afidana@hotmail.com

KİŞİSEL  BİLGİLER    

1970 YILININ BİLİNMEYEN BİR AYINDA DOĞAN AHMET FİDAN

KÜÇÜK YAŞLARDA AİLESİYLE BİRLİKTE ORDUNUN AKKUŞ İLÇESİNDEN FATSA İLÇESİNE GÖÇETTİ.

İLK VE ORTAOKULU FATSADA TAMAMLADIKTAN SONRA LİSEYİ 1989 YILINDA ANKARADA BİTİRDİ.

FAKÜLTEYİ İSE, 1993 YILINDA İ. Ü. SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİKAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜNDE TAMAMLADI.

YÜKSEK LİSANSINI İSE 1996 YILINDA İ.Ü.İŞLETME FAKÜLTESİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ANABİLİM DALINDA BELEDİYELERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI KONULU TEZİYLE TAMAMLADI.

DOKTORASINI DA M.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MAHALLİ İDARELER VE YERİNDEN YÖNETİM BİLİNDALINDA

"BÜYÜKŞEHİRLERDE KENTİÇİ ULAŞIM HİZMETLERİNİN ENTEGRASYONU VE YÖNETİMİ" (İSTANBUL METROPOLİTEN ALANI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ) KONULU TEZİYLE TAMAMLAMIŞTIR.

ÖĞRENCİLİK DÖNEMLERİNDE PAMUKBANK’TA

KREDİ KARTLARI BÖLÜMÜNDE, TİM AJANSTA İSE EDİTÖR YARDIMCISI OLARAK ÇALIŞTI. 1995 YILINDA GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİNDE BASIN YAYIN DANIŞMANLIĞI YAPTI.

1996-98 YILLARI ARASINDA İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE PERSONEL UZMANI VE BASIN YAYIN DANIŞMANI OLARAK GÖREV YAPTI.

1999-2000 YILLARI ARASINDA MSB. TRABZON ASKERLİK DAİRESİ ÜNYE ASKERLİK ŞUBESİNDE KISIM AMİRİ PERSONEL ASTEĞMEN OLARAK BAŞLADIĞI ASKERLİĞİNİ ÜNYE ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKAN VEKİLİ PERSONEL TEĞMEN OLARAK TAMAMLADI.

2000-2001 YILLARI ARASINDA  İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE KONTROLÖR OLARAK GÖREV YAPTI.

HALEN BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ERDEK MESLEK YÜKSEKOKULU MAHALLİ İDARELER PROGRAMINDA ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OLARAK GÖREV YAPAN AHMET FİDAN EVLİ VE ÜÇ ÇOCUK BABASIDIR.

YEREL YÖNETİMLER, YÖNETİM BİLİMLERİ, TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ,

KENT, KENT ESTETİĞİ, ULAŞIM, MİZAH, ŞİİR ve SOSYAL İÇERİKLİ KONULARDA BİRÇOK ESERİ BULUNAN AHMET FİDAN,

HALEN HAFTALIK PROVİZYON GAZETEİNDE DE BAŞYAZARLIK GÜNEY MARMARA YAŞAM GAZETESİNDE ve FATSA GÜNEŞ GAZETESİNDE KÖŞE YAZARLIĞI YAPMAKTADIR.

KİTAPLARI

•   Belediyelerde İnsan Kaynakları Yönetimi  /  Ders Kitabı

•   İkibinli Yıllarda Yerel Yönetimler ve Kentiçi  Ulaşım  /  Bilimsel / www.basarmevzuat. com/yayinlar/htm

•   Liberalleşme Sürecinde İslami Burjuvazi ve Sömürü  /  İnceleme

•   Dinamik /  Şiir   (İkinci baskı hazırlıkta)

SEMİNERLERİ

•   Örgütlerde Toplam Kalite Yönetimi / MSB Ünye Askerlik Şubesi İçin / 2000.

•   İGDAŞ Yönetim Reorganizasyonu Ve İnsan Kaynaklrı Yönetimi, Eğitimi Ve Uygulaması / GENAR AŞ İçin / İstanbul 2000.

•   İSKİ Yönetim Reorganizasyonu Ve Toplm  Kalite Yönetimi, Eğitimi Uygulaması ve Kalite Kontrol Çemberleri Eğitimi / GENAR AŞ İçin / İstanbul 2000.

•   Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları (MSB. Trabzon Ask. Dairesi Ünye Ask. Şub. İçin Ünye, 1999.

•   İşçilerin Sendikal Hakları ve Sendikacılığın Geleceği, / Ünye Belediyesi Personeli İçin Ünye 2000.

TEBLİĞLERİ / KONFERANSLARI

•   İkibinli Yıllarda Yerel Yönetimler ve Kentiçi  Ulaşım / II. Uluslararası Ulaşım Sempozyumu İTÜ- İETT Yayınları. 1998.

•   Balıkesir Yöresinde Yerel Yönetimlerin Kaynak Kullanımındaki Etkinliği / Balıkesir Valiliği ve Ba. Üniv. düzenlediği konferans / Panelist. 9 07. 2003. (http://www.basarmevzuat.com/dergi, Yıl 7, Sayı, 73, Ocak 2004)

•   Kentlilik Bilinci ve Yaya Trafiği / Balıkesir Erdek Emniyet Müdürlüğü Trafik Haftası Etkinlikleri. Erdek, Mayıs 2002.

•   Küçük Belediyelerin Merkezi Yönetimden Kaynak Teminindeki Problemler ve Çözüm Yolları/ TOBB ve Fatsa Tic. Ve San. Odasının desteğiyle düzenlenen III: Fatsa ve Çevre İlçeleri Kalkındırma Kurultayı / Fatsa, Temmuz 2002.

•   İstanbul Kentiçi Ulaşım Sisteminin Entegrasyonuna İlişkin Çözümler / İstanbul I. Kentiçi Ulaşım Şurasında Sunulan Sözlü Tebliğ. İstanbul 2002.

MAKALELERİ

•   Yerel Yönetimlerde Kaynakların Verimli Kullanımını Engelleyen Faktörler Ve Çözüm Önerileri (Milli Prodüktivite Merkezince Kategorisinde Türkiye ikinciliği ödülü almıştır.) Anahtar Dergisi, MPM Yayınları, Ankara 2000.

•   Kentiçi Ulaşımda Trafik Tescil, Muayene ve Denetimin Yerel Yönetimlere Devri / http://www. basarmevzuat.com/dergi, Yıl. 6, Sayı 71, Kasım 2003.

•   Değişme Ve Gelişme Sürecinin Örgütler, Yerel Yönetimler Ve Bir Yerel Yönetim Örgütü Olan Belediyeler Üzerindeki Etkileri / İstanbul, 1996.Yayınlanmadı.

•   Bilgi Toplumu Sürecinde Şehirlerin Evrimi / İstanbul 1996 http://www.basarmevzuat.com/dergi

•   Belediyelerde Kendine Gelme ve Tasarruf Stratejileri / İstanbul 1996 www.basarmevzuat.com/ dergi/htm, Yıl 5, Sayı 59, Kasım 2002.

•   Belediyeler İle İl Özel İdareleri Arasında Yönetim Hizmet ve İdari Vesayet İlişkileri, İstanbul 1996. (Yayınlanmış makale) www.basarmevzuat.com/yayinlar/html,

•   Belediyelerde Başlıca Politika Belirleme Alanları, İstanbul 1996 (Yayınlanmış makale) www.basarmevzuat.com/ yayinlar/html

•   Grevlerde İşgünü Kaybı Ve Bunun En Aza İndirilmesi / İstanbul 1996.Yayınlanmadı

•   Tarım Sanayi Ve Bilgi Toplumunda Üretim Ve Tüketim İlişkilerinin İşletme ve Yönetimleri Üzerindeki Etkileri / İstanbul 1996. (Yayınlanmamış makale)

•   Şirket Stratejisinin Yeniden Belirlenmesi  / İstanbul 1996. www.basarmevzuat.com/ dergi/html, Yıl 5, Sayı 60, Aralık 2002.

•   Bilimsel Araştırmanın Kavramsal Temelleri / Balıkesir 2002. Yayınlanmadı.

•   Hayek Ve Liberalizm / İstanbul 1996. www.basarmevzuat.com/yayinlar/html, (Yayın Tar.2002.

•   Eyüpsultan Şehri ve Estetik Yapısı / İstanbul 1996. (Yayınlanmış Makale) www.basarmevzuat.com/yayinlar/html, Yayın Tarihi. 2002

•   İstanbul Metropoliten Alanı Kentiçi Ulaşım Otoritesi İçin Bir Model Önerisi, www.basar mevzuat.com/dergi Yıl 7, Sayı, 73 Ocak 2004, (Erişim Tarihi 10.01.2004)

•   Metropoliten Kentlerde Yaşayanların Kentsel Sorunlara ve Bu Sorunlardan Kentiçi Ulaşıma Bakışları Araştırması, www.basarmevzuat.com/dergi Yıl 7, Sayı, 73 Ocak 2004, (Erişim Tarihi 12.01.2004)

PROJELERİ

•   Yerel Halkoylaması, Dijital Ortamda Halk Katılımı ve  Halk Katılım Kartı Projesi İstanbul 1996. www.basarmevzuat.com/yayinlar/html, Yayın Tarihi. 2002

•   Belediyelerde Atık Değerlendirme Yöntem Ve Teknikleri / Katı Atıkların Ayrışmış Olarak Toplanması / İstanbul 1996 www.basarmevzuat.com/yayinlar/html, Yayın Tarihi. 2002.

RAPORLARI

•   İstanbul Boğaz  Geçişi Üzerine Düşünceler (Köprü Ve Tüpgeçit Kitiği) / İETT Genel Müdürlüğü İçin İstanbul 1998. Yayınlanmış Rapor, (Yeni Şafak Gazetesi Manşet  Üstü Haberi)

•   İstanbul Kentiçi Ulaşım Hizmetlerinin  Özelleştirilmesi / İETT Genel Müdürlüğü İçin İstanbul 1998. / (Yayınlanmamış Rapor)

•   İstanbul Kentiçi Ulaşımına Bölgesel Bakış / İETT Genel Müdürlüğü İçin İstanbul 1998. (Yayınlanmamış Rapor)

•   Örgütlerde İnsan Gücü Yönetimi / Kara Kuvvetleri Komutanlığı Konya Personel Okul Komutanlığı için. Konya 1999. (Yayınlanmamış Makale)

GAZETE YAZILARI / FIKRALAR (BİLİMSEL İÇERİKLİ OLANLAR)

•   Tamtamlardan Parmak Ucuna Değişim Ve Kültür Anaforu / Akademos Dergisi İ. Ü. SBF Mez Derneği Yayını İstanbul 1993.

•   Şiir Üzerine Bir Deneme / Zaman Gazetesi / İstanbul, 1993.

•   Modern İletişim Ortamında Birey 31.12.2001 Ekonomi Gazetesi, İstanbul 2001

•   Hangi Ulusun Ne Kadar Egemenliği / 22.04.2002 Ekonomi Gazetesi, İstanbul 2002

•   Kentlilik Bilinci ve Kentlileşme Süreci / Fatsa GÜNEŞ Gazetesi 14.06. 2002.

•   Bölge Kalkınmasında Belediyeler Birliği /  Fatsa Güneş, 19. 07. 2002.

•   Bölge Kalkınmasında Yatay ve Dikey Adalet / Provizyon Gazetesi, 08.08.2002.

•   Bölge Kalkınmasında Alternatif Önlemler ve Tepki Modelleri / Fatsa Güneş, 08. 2002.

•   Homojenleşme Sürecinde Siyasal Partiler / Provizyon Gazetesi Ordu, 03.10.2002.

•   Anketler ve Toplumsal Etkileri / Fatsa Güneş, 2002.

•   Cumhuriyetin Demokratikleşmesi Ve Halk Egemenliği / Provizyon, Ordu, 2002.

•   Kaynak Kullanımında Ordu’nun Avantajları, Provizon Gazetesi, 27. 01. 2003.

•   Obez Devletin Obez Bürokratları, Provizyon Gazetesi, 03.06.2003.

•   Ulusal Egemenlik ve Çoğunluğun Figüranlığı / Provizyon Gazetesi, 30. 06. 2003

•   Bölge Kalkınmasında Ulaşım Politikasındaki Değişim / Provizyon 30. 06. 2003.

•   Bürokratik Bir “modul” Fatsa Kurultayı 15. 08. 2003.

•   İletişim ve Ulaşımın Bölge Kalkınmasındaki Önemi. / Güney Marmara Yaşam Gazetesi, 04.10.2003.

•   Kentiçi Trafiğin Denetiminin Yerel Yönetimlere Devri Konusundaki Gelişmeler. Fatsa Güneş Gazetesi, 24 Ekim 2003.

•   Belediyelerin Ruhsat Yetkileri, Provizyon Gazetesi, 10.10.2003.

•   Taşıyıcı Partiler ve Taşınan Partiler, Provizyon Gazetesi, 23 Şubat 2004 Pazartesi

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ 


İSTANBUL METROPOLİTEN ALANI KENTİÇİ ULAŞIM OTORİTESİ İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ


YEREL YÖNETİMLERDE KAYNAKLARIN ETKİN ve VERİMLİ KULLANIMINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER VE BALIKESİR YÖRESİNDEKİ YEREL YÖNETİMLER İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ


METROPOLİTEN KENTLERDE YAŞAYANLARIN KENTSEL SORUNLARA VE BU SORUNLARDAN KENTİÇİ ULAŞIMA BAKIŞLARI ARAŞTIRMASI


KENTİÇİ ULAŞIMDA TRAFİK TESCİL MUAYENE VE DENETİMİNİN YEREL YÖNETİMLERE DEVRİ


BELEDİYELERDE KENDİNE GELME ve TASARRUF STRATEJİLERİ


ŞİRKET STRATEJİSİNİN YENİDEN BELİRLENMESİ SÜRECİ