Yrd. Doç. Dr. Ali CIMAT  

 

 

     Yrd. Doç. Dr. Ali CIMAT

     1964 yılında Manisa'da doğdu. İlköğrenimini Manisa'da yaptı. 1982 yılında İzmir maliye okulunu bitirerek Manisa vergi dairesinde memuriyete başladı. Anadolu Üniversitesi iktisat bölümünde lisansını tamamladı. Ardından Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesine devam etti. 1989-1993 yılları arasında Ankara ve İzmir illerinde vergi denetmeni olarak çalıştı. 1991 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi S.B.E Maliye Bölümünde yüksek lisansını ve aynı bölümde mart 1995'de doktorasını tamamladı. 1993-1997 yılları arasında İstanbul'da mali işler müdürlüğü yaptı. 1997 yılında Süleyman Demirel Üniversitesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi maliye bölümüne yardımcı doçent olarak göreve başladı. Aynı fakültenin maliye bölüm başkanlığını 1998-1999 yılları arasında yaptı. Konuk öğretim üyesi olarak Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F.'nde ders verdi. 2000 yılında Muğla Üniversitesi İ.İ.B.F iktisat bölümüne atandı. Vergi mevzuatı ve vergi politikaları konularında makaleleri bulunmaktadır.

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ 

TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA KIYI BANKACILIĞI UYGULAMALARI VE VERGİ CENNETLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
KONSOLİDE BÜTÇE VE TÜRKİYE'DE KONSOLİDE BÜTÇENİN 2000'DEN GÜNÜMÜZE GELİŞİMİ