Ali Hadi ORHUN  
 
 
           Ali Hadi ORHUN  

           10 Ağustos 1932’de Çorum doğumevinde dünyaya gözlerini açtı. Mecitözü’nde ilkokula başladı İskilip’te ilkokulu ve Ortaokulu bitirdi. Üç yıl Ortaokulu iftiharla bitirmesi onun imtihansız Maliye Okuluna girmesini sağladı. 1949’da İskilip’te stajyer vergi memuru yardımcılığına başladı. Ticaret lisesine denklik sınavı vererek 1958’de Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisine imtihansız girdi. 1962’de mezun oldu. 28/12/1962 yılında Maliye hesap Uzman muavini oldu. 18 Mart 1975’te kendi isteğiyle Hesap Uzmanlığından emekliye ayrıldı. 1976 Şubatına kadar Çukurova Sanayi İşletmeleri Dış İlişkiler Müdürlüğü, 1988’e kadar ,Petkim Vergi Müşavirliği, 1990 yılına kadar Kural Denetim A.Ş. Genel Müdürlüğünü yaptı. Halen Yeminli Mali Müşavir olan Ali Hadi ORHUN’un Yıllar Boyu Benden Size adlı bir de şiir kitabı bulunmaktadır. 
  

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ 


GİDER KISITLAMASI 
MEVZUAT DERGİSİ (ŞİİR) 
VERGİLENDİRMEDE GELİR KAVRAMININ YENİ BOYUTU 
GEÇiCi VERGİ