Ayşe KAZAN  
  
            Ayşe KAZAN

           

 

 

 

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı                   :   Ayşe  KAZAN
Doğum Yeri ve Tarihi   :  Erzurum,  07. 07. 1966
Medeni Durumu           :  Bekar
Adres                     İş    :  Gazi Üniversitesi
                                        İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
                                        Ekonometri Bölümü Beşevler – Ankara
                                        Telefon : (0312) 212 68 53 / 1130
                                        E-mail : aysekazan@iibf.gazi.edu.tr

                               Ev :   Bitiştiren Sok. 12 / 12
                                        Maltepe - ANKARA
                                        Telefon : ( 0312 ) 232 50 42

EĞİTİM   DURUMU

Üniversite                   Doktora               Gazi Üniversitesi
    1990 - 97                                            Sosyal Bilimler Enstitüsü
                                                                Ekonometri Bölümü
                                                                Ankara

Üniversite                 Y. Lisans               Gazi Üniversitesi
    1987 - 89                                             Sosyal Bilimler Enstitüsü
                                                                Ekonometri Bölümü
                                                                Ankara                                                       

Üniversite                 Lisans                    Gazi Üniversitesi
    1983 - 87                                             İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
                                                                 Ekonometri Bölümü
                                                                Ankara

ÇALIŞMA  HAYATI

1988 -   Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  Ekonometri Bölümü,               
              ANKARA
1988 - 1998   Araştırma Görevlisi
              -  Yöneylem  Anabilim Dalı
              -  Yöneylem Araştırması I , II  Dersleri Uygulama Asistanlığı
              -  İktisadi Matematik I , II  Dersleri Uygulama Asistanlığı  
              -  Ekonometri Giriş I , II  Dersleri Uygulama Asistanlığı
1998 -           Öğretim Görevlisi
              - Yöneylem  Anabilim Dalı

 

AKADEMİK  ÇALIŞMALAR

-         Doktora

“ Türkiye Ekonomisi İçin Bir Ekonometrik Model Denemesi ve Ekonometri Modellerin Hedef  Programlama Modelleriyle Eşanlı Kullanımı ”,
   Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997.

-          Yüksek Lisans

“ Doğrusal programlama Tekniği İle Üretim Planlaması ve Atatürk Orman Çiftliği Süt Fabrikasında Bir Uygulama”,
   Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1989.

MAKALELER
 1. KAZAN, A., “ Ekonometrik Simülasyon ve Bir Uygulama “, Gazi
              Üniversitesi, İ.İ.B.F., İktisat Bölümü, Ekonomik Yaklaşım, Cilt 3, Sayı 1,
              2001.
 1. KAZAN, A., “ Eşit Öncelikli Hedef Programlama Modeli İle Bir Dengeli
             Beslenme Probleminin Çözümlenmesi ”, www.basarm.com.tr , Elektronik
             Dergi, 2001.         
 1. KAZAN, A. Ş. ALTAN, “ Zaman Serilerinde Mevsimsel Etkiler ve En    
             Küçük Kareler , Yönteminin Kullanımı ”, Gazi Üniversitesi, İ.İ.B.F.
             Dergisi, ( Yayınlanacak )

BİLDİRİLER

 1. KAZAN, A.,“ Ekonometrik Modellerin Hedef Programlama Modelleriyle
              Eşanlı Kullanımı “, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği  XX.  
              Ulusal Kongresi, Kara Harp Okulu, Ankara, 8 - 9  Haziran, 1999.
 1. KAZAN, A. ve ATAN M., “ Türkiye’nin 500 Büyük Firması İçin
             Yoğunlaşma Hesapları”, IV. Ulusal Ekonometri ve İstatistik
              Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, Antalya-Belek , 14 -16 Mayıs 1999.
 1. KAZAN.A,  ÇERMİKLİ, A.H., ATAN, M., “ İMKB’ye Kote Şirketlerin
              Finansal Rasyo ve Karlılık Faktörlerine Göre Derecelendirilmesi ”           
              V. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi,
              Adana , 20 - 22  Eylül 2001.
  YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ 
EŞİT ÖNCELİKLİ HEDEF PROGRAMLAMA MODELİ İLE BİR DENGELİ BESLENME PROBLEMİNİN ÇÖZÜMLENMESİ