Ayşe KAZAN  

Ayşe KAZAN

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı : Ayşe KAZAN
Doğum Yeri ve Tarihi : Erzurum, 07. 07. 1966
Medeni Durumu : Bekar
Adres İş : Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Beşevler – Ankara
Telefon : (0312) 212 68 53 / 1130
E-mail : aysekazan@iibf.gazi.edu.tr
Ev : Bitiştiren Sok. 12 / 12 Maltepe - ANKARA
Telefon : ( 0312 ) 232 50 42

ÖZGEÇMİŞ

EĞİTİM DURUMU

Üniversite Doktora Gazi Üniversitesi 1990 - 97 Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Bölümü Ankara

Üniversite Y. Lisans Gazi Üniversitesi 1987 - 89 Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Bölümü Ankara

Üniversite Lisans Gazi Üniversitesi 1983 - 87 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Ankara

ÇALIŞMA HAYATI

1988 - Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü, ANKARA

1988 - 1998 Araştırma Görevlisi

- Yöneylem Anabilim Dalı

- Yöneylem Araştırması I , II Dersleri Uygulama Asistanlığı

- İktisadi Matematik I , II Dersleri Uygulama Asistanlığı

- Ekonometri Giriş I , II Dersleri Uygulama Asistanlığı

1998 - Öğretim Görevlisi

- Yöneylem Anabilim Dalı

 

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

  • Doktora

“ Türkiye Ekonomisi İçin Bir Ekonometrik Model Denemesi ve Ekonometri

Modellerin Hedef Programlama Modelleriyle Eşanlı Kullanımı ”,

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997.

  • Yüksek Lisans

“ Doğrusal programlama Tekniği İle Üretim Planlaması ve Atatürk Orman Çiftliği Süt Fabrikasında Bir Uygulama”,

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1989.

 

MAKALELER

 

  1. KAZAN, A., “ Ekonometrik Simülasyon ve Bir Uygulama “, Gazi Üniversitesi, İ.İ.B.F., İktisat Bölümü, Ekonomik Yaklaşım, Cilt 3, Sayı 1, 2001.

  2. KAZAN, A., “ Eşit Öncelikli Hedef Programlama Modeli İle Bir Dengeli Beslenme Probleminin Çözümlenmesi ”, www.basarm.com.tr , Elektronik Dergi, 2001.
  3. KAZAN, A. Ş. ALTAN, “ Zaman Serilerinde Mevsimsel Etkiler ve En Küçük Kareler , Yönteminin Kullanımı ”, Gazi Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, ( Yayınlanacak )

 

BİLDİRİLER

  1. KAZAN, A.,“ Ekonometrik Modellerin Hedef Programlama Modelleriyle Eşanlı Kullanımı “, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XX. Ulusal Kongresi, Kara Harp Okulu, Ankara, 8 - 9 Haziran, 1999.

  2. KAZAN, A. ve ATAN M., “ Türkiye’nin 500 Büyük Firması İçin Yoğunlaşma Hesapları”, IV. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, Antalya-Belek , 14 -16 Mayıs 1999.

  3. KAZAN.A, ÇERMİKLİ, A.H., ATAN, M., “ İMKB’ye Kote Şirketlerin Finansal Rasyo ve Karlılık Faktörlerine Göre Derecelendirilmesi ” V. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi, Adana , 20 - 22 Eylül 2001.

 

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ

EŞİT ÖNCELİKLİ HEDEF PROGRAMLAMA MODELİ İLE BİR DENGELİ BESLENME PROBLEMİNİN ÇÖZÜMLENMESİ