Dr.Cem Mehmet Baydur  

 

 

     Dr.Cem Mehmet BAYDUR

      1969 Yılında Muğla'da doğdu. 1993 yılında Muğla Ün. İ.İ.B.F. mezun oldu. 1994-1996 yıllarında İstanbul Ün. Sos. Bil. Ens.'de yüksek lisans yaptı. 2001 yılında İstanbul Ün. Sos. Bil. Ens.'de doktorasını tamamladı Halen Muğla Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

 

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ 

HOMO ECONOMİCUSA SAHİP ÇIKMAK