Cemal UYSAL  
  
               Cemal UYSAL  

               Cemal UYSAL 1940 yılında Ünye’ de doğdu. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Maliye Bölümünden mezun oldu. Yedi yıl T.C. Ziraat Bankasında Müfettiş, dokuz yılda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Bakanlık Başmüfettişi olarak görev yaptı. 5 ıncı ve 6 ıncı kalkınma planlarının hazırlanmasında görev aldı. Sosyal  Sigortalar Kurumu  Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili, TİGEM-Tarım İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı görevinde bulunan Cemal Uyasal ‘ın; Sosyal Güvenlik Fonları (1977) , Türkiye’de Enflasyon Çıkmazı (1981) , Serbest Piyasa Ekonomisinde İstihdam ve Ücret Seviyesinin Teşekkülü Meselesi (1983) , İktisadi Kalkınmanın Sosyal Cephesi (1992) adlı yayınlanmış dört kitabı bulunmaktadır. Bunların haricinde birçok ilmi dergide ve gazetede; ekonomi; bankacılık, finans sistemi ve sosyal güvenlik konularında otuza yakın makalesi yayınlanmıştır. Evli ve üç çocukludur. 

 
YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ 

YENİ KÜRESEL KAPİTALİZM'DE İSTİHDAM, SOSYAL GÜVENLİK VE SAĞLIK 

İSTİKRAR PEŞİNDE