Yrd. Doç. Dr. Gökhan ÖZER  

             Yrd. Doç. Dr. Gökhan ÖZER

             Gökhan Özer, 06.12.1961 K. Maraş-Elbistan doğumludur.Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını GÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe-Finansman ABD’da yapmış olan yazar, sırasıyla GÜ Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Arş. Görevlisi, AİBÜ İİBF’de Arş. Gör. ve Öğr. Gör. olarak görev yapmıştır. 1996 yılından bu yana ise, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Fakültesinde Yrd. Doç. olarak akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

 
YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ

SATINALMA ve FİNANSAL KİRALAMA KARARLARININ ANALİZİ: BİR VAKA ÇALIŞMASI

YATIRIMCILARIN HİSSE SENEDİ FİYATLARINI DEĞERLENDİRMELERİ SÜRECİNDE ENFLASYONA AYARLANMIŞ FİNANSAL TABLOLAR TARİHİ MALİYETLİ FİNANSAL TABLOLARDAN DAHA YARARLI BİR BİLGİ SAĞLIYOR MU?: AMERİKA VE İNGİLTERE DENEYİMİ

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA UZUN SÜRELİ GETİRİ ZITLIKLARI: Aşırı Tepki Verme (Kazandıran-Kaybettiren) Hipotezi ve Bir Değerlendirme