Haydar Lütfü EJDER  

  

 

             Haydar Lütfü EJDER

            04.03.1975 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara Özel Yükseliş Koleji'nde tamamladı. Üniversite öğrenimini 1998 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde tamamladı. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalında Yüksek Lisans Programına başladı. 1999 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi oldu. Halen bu görevini sürdürmektedir. 2000 yılında, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalında başladığı yüksek lisans programını, " Kamu Gelirlerinde Mali Planlama: Türkiye Örneği " adlı teziyle tamamladı. Aynı yıl, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalında doktora programına başlamaya hak kazandı. Doktora programına devam etmektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Haydar Lütfü EJDER (YAYIN LİSTESİ)
"Kamu Gelirlerinde Mali Planlama: Türkiye Örneği", Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Temmuz 2000.
" Türkiye'de Vergi Politikaları", Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 2, S. 4, Bahar 2000.
"2001 Bütçesinin Hedefler, Önlemler, Büyüklükleri ve Ekonomik İstikrar Politikası Açısından Değerlendirilmesi", Mali Hukuk Dergisi, S. 92, Mart - Nisan 2001.
"Türkiye'de Vergi Hasılatını Etkileyen Unsurlar Konusunda Mükelleflerin Bakış Açısının Değerlendirilmesi", Yaklaşım Dergisi, Yıl. 9, S. 104, Ağustos 2001.
"Türkiye'de Mükelleflerin Mevcut Vergi Oranlarına Bakış Açılarının Değerlendirilmesi", Yaklaşım Dergisi, Yıl. 9, S. 107, Kasım 2001.
"Verginin Mali Amaçları ve Oransal Yapı", Vergi Sorunları Dergisi, S. 158, Kasım 2001.
"2002 Bütçesi Üzerine Değerlendirmeler", Finansal Forum Gazetesi, 7 Kasım 2001.
"2001 ve 2002'de Vergi Geliri Şoku!...", Finansal Forum Gazetesi, 12 Kasım 2001.

 

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ 
AVRUPA BİRLİĞİ’NDE VERGİ SINIRLARININ KALDIRILMASI