İ. Hamit HANCI  
          Doç.Dr. İ.Hamit HANCI 

            04.12.1963 tarihinde İzmir'de doğdu. 1974 yılında Aydın 7 Eylül İlkokulunu, 1977 yılında Aydın Gazipaşa Ortaokulunu ve 1980 yılında İzmir Atatürk Lisesini bitirdi. 1980 yılında girdiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini 1986 yılında tamamlayarak Tıp Doktoru ünvanını aldı. 

            Artvin Yusufeli ilçesi, Sarıgöl Sağlık Ocağında zorunlu hizmetimi yaparken Tıp'ta Uzmanlık Sınavını kazanarak 29.08.1988'de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı'nda ihtisas'a başladı. "Otopsi'si yapılan intihar vak'alarında kan kortizol seviyesi üzerine bir çalışma " adlı ihtisas tezini hazırlayarak 19.02.1992'de Adli Tıp Uzmanı oldu.  

            15 Nisan- 1 Haziran 1993 tarihlerinde 5.Dönem Tabip Er olarak GATA Haydarpaşa Askeri Eğitim Hastanesi Destek Kıtasında bedelli askerlik hizmetini tamamladı.  

            14.10.1994 tarihinde girdiği sınavı kazanarak Adli Tıp Doçenti ünvanı aldı.  

            1995 yılında Türkiye Trafik Güvenliği Vakfına kurucu üye olarak katıldı , 1996 - 1998 yılları arası Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. 

            1995 yılından beri Adli Tıp Bülteni danışma kurulu üyesi. 

            1996-1998 yıllarında Adli Tıp Uzmanları Derneği İzmir Temsilcisi olarak görev yaptı. 1997 yılında Adli Tıp Uzmanları Derneği Denetleme kurulu üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı olarak seçildi. 

            1996 yılından beri İzmir Tabip Odası’nda Onur Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta. 

            1996 yılında Çocuk Platformuna davet edildi. İzmir Tabip Odası ve Adli Tıp Uzmanları Derneği Temsilcisi olarak Platforma katıldı. Aynı yıl Yürütme Kuruluna ve Sekretarya'ya seçildi. 1997 yılına kadar bu görevi sürdürdü. 

            1996 yılında The Forensic Science Society üyesi oldu. 

            1996 yılında Adli Tıp Bülteni teşekkür listesinde yer aldı. 

            1997 yılında Türk Tabipleri Birliği ve Adli Tıp Uzmanları Derneği’nce hazırlanan “Pratisyen Hekimler için eğitim programı” kitapçığı’nın “Hekimlerin Yasal Sorumlulukları” bölümünün hazırlanmasında koordinatörlük yaptı. 

            1997 yılında Aromaterapi ve Fitoterapi Derneği kurucu üyesi ve 2. Başkanı oldu. 1998 yılına kadar bu görevi sürdürdü. 

            1997 yılında Türk Nöropsikiyatri Derneği üyesi oldu. 

            18 Kasım 1996 - 31 Ocak 1997 tarihlerinde İzmir tabip Odası ve Çocuk Platformu tarafından düzenlene “İletişim Sanatı Kursu” nda düzenleme kurulu başkanı olarak görev yaptı. 

            1997 yılında Türkiye’de ilk kez düzenlenen “BALİSTİK” konulu sempozyumda Düzenleme Kurulu Başkanı olarak görev aldı. 

            1997 yılında Türkiye’de ilk kez düzenlenen “Fitoretapi” konulu kursta Düzenleme Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 

            1997-1998 yıllarında Yerel Gündem 21 (Yerel Habitat) İzmir’in Kentleşme ve Çevre Sorunları ile Çözüm Önerileri” toplantılarında “Kenttte suçluluk ve kent suçu” grup sözcüsü olarak görev aldı. 

            25-26 Aralık 1997, 9-10 Mart ve 14-15 Aralık 1998 tarihlerinde Sağlık Bakanlığı Yüksek Sağlık Şurasında raportör olarak görev yaptı. 

            1998 yılında Sağlık Bakanlığı AÇSAP Genel Müdürlüğü - Alman Teknik İşbirliği Kurumu GTZ tarafından hazırlanan Aile Sağlığı Programı “Birinci Basamak Sağlık Hizmetinde Çocuk Sağlığı Eğitim Dosyası.’nın “”Özel Yaklaşım Gerektiren Sorunlar “Çocuk Suçluluğu” bölümünü hazırladı. 

            1998 yılında Ceza Hukuku, Kriminoloji ve İnsan Hakları Derneği (CEKİNHAD) kurucu üyesi ve Yönetim Kurulu yedek üyesi oldu. Adli Tıp, Hasta ve Hekim Hakları Komisyonunda görev aldı. 

            1998 yılında İzmir Tabip Odası Hukuk Komisyonu ve Etik Komisyonunun kuruluşunda rol aldı.1998 yılında İzmir Tabip Odası Hukuk Komisyonu başkanı seçildi. 

            1998 yılında "Ergen ve Suç Sempozyumu"'nda düzenleme kurulu üyesi olarak görev aldı. 

            1998 Yılında Acil Tıp Derneği Üyesi oldu ve Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.  

            1998 de Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan “Hasta Hakları Yönetmeliği” taslağı hakkında görüş hazırladı. 

            1998 de İzmir Tabip Odası Hukuk Komisyonu’nda Türk Tabipleri Birliği tarafından çıkarılan “Hekimlik Meslek Etiği İlkeleri” taslağı hakkında görüş ve öneriler hazırladı. 

            1998 de İzmir Tabip Odası Bülteni “Hekim ve Yaşam” Yayın ve Danışma Kurulu Üyesi oldu. Hekim ve Yaşam’da Köşe Yazarlığı görevini üstlendi. 

            1998 de Hasta Hakları Derneği’ne katıldı , Yönetim Kurulu’nda 2. Başkanlık Görevini üstlendi. 

            1999’da Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi oldu. 

            1999 da “Tıp Hukuku ve Yargılama Usulleri Eğitim Programı” nda Düzenleme Kurulu Üyesi ve Eğitici olarak görev aldı. 

            1999 da Trafik Kazalarında İlk Yardım Organizasyonu-2 sempozyumu’nda Düzenleme Kurulu Üyeliği ve Moderatörlük Görevini Üstlendi. 

            Halen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı'nda Yardımcı Doçent Kadrosunda Öğretim Üyesi olarak çalışmakta. 1998 den beri 2. sınıf 3. ders kurulu üyesi. 

            Türkiye’de ilk örnek olarak Tıp Fakültesi’nde 1996 yılından beri “Hekimin Yasal Sorumluluğu” konulu dersi vermekte. 

            Sağlık Bakanlığo 112 Acil Yardım ve Kurtarma Hizmetleri Hekim Eğitim Programında Eğiticilik Yapmakta (Ege Bölgesi) 

            Bahçeyle uğraşmak, şiir söylemek , müzik dinlemek hobileri arasında. 

            İzmir’de Ege Sanat Merkezi’nde 1996 ve 1997 senelerinde “Orhan Veli” şiir dinletisi sundu.  
  
            Türkiye Üniversitelerarası Münazara Turnuvası'nda Trakya Üniversitesi Takımının Antrenörlüğünü yaptı. Takım Türkiye şampiyonu oldu. Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası (Cumhuriyet Müzesi) 19 Mayıs 1998 - ANKARA. 

            18 Haziran 1998'de Ege Tıp fakültesi öğrencileri ile birlikte şiir dinletisi "Kuvayi Milliye Destanı" sundu.. Ege Sanat Merkezi - İZMİR. 

            İnternet üzerinde “Hekimin Yasal Sorumluluk ve Hakalrı (Tıp ve Sağlık Hukuku) “ isimli bir web sayfası mevcut. 

            http://www.med.ege.edu.tr/~hanci 

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ

1. ULUSAL FELAKET KURBANLARININ KİMLİKLENDİRİLMESİ (DVI) KONGRESİ KAPANIŞ BİLDİRGESİ
ADLİ BİLİMLERDE YENİ BİR ARAŞTIRMA ALANI:ENTOMOTOKSİKOLOJİ
A NEW INVESTIGATION AREA IN FORENSIC SCIENCES: ENTOMOTOXICOLOGY

KİMYASAL SİLAHLAR: ETKİLERİ, KORUNMA YOLLARI, YASAL DÜZENLEMELER 
ATEŞLİ SİLAHLAR, PATLAYICILAR VE BALİSTİK KONUSUNDA YASAL DÜZENLEMELER 
ACİL SERVİSLERDE ŞİDDET TEHDİTİ 
ÇOCUK SUÇLULUĞUNA EĞİTMENLERİN YAKLAŞIMI 
BİR OLGU NEDENİYLE ZEHİRLEME SURETİYLE MÜESSİR FİİLLER'İN İNCELENMESİ 
TRAFİK SORUNUYLA İLGİLİ HUKUK ALANINDA YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEMELER