Murat Erdoğan

 

  
            Yrd.Doç.Dr. Murat ERDOĞAN  

           

 

 

ADI – SOYADI

: Yrd.Doç.Dr.Murat ERDOĞAN

MEDENİ DURUM               

: Boşanmış, 1 Kız çocuğu

UYRUK  

: T.C.

DOĞUM TARİHİ VE YERİ

: 12, Eylül, 1964; Erzurum

EV ADRESİ ve TELEFON NUMARASI

: Acıbadem Kadıköy 0542 8336453

E-MAIL ADRESİ

: merdogan@yeditepe.edu.tr

  muraterdogan2000@yahoo.com

WEB ADRESİ

: www.accounting.edu.tr.tc     

 (www.geocities.com/mueracc)

 

ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ

ENSTİTÜ

 BÖLÜM

 TARİH

DİPLOMA/ALINAN ÜNVAN

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Muhasebe - Finansman

2001

Doktora

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Muhasebe - Finansman

1997

Yüksek Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

1997

Öğretmenlik  Sertifikası

Kara Harp Okulu

Elektrik - Elektronik

1986

Lisans

 

 AKADEMİK DENEYİM

ENSTİTÜ/ BÖLÜM

TARİH

ÜNVAN

Yeditepe Üniversitesi

2003-

Yrd.Doç.Dr.

Doğuş Üniversitesi

2002-2003

Yrd.Doç.Dr.

Doğuş Üniversitesi

2001-2002

Dr.

Çağ Üniversitesi

2000-2001

Dr.

Azerbaycan Harp Okulu

07/1999-03/2000

Öğretim Görevlisi

Kara Harp Okulu

1998-2000

Öğretim Görevlisi

 

İDARİ DENEYİM

ENSTİTÜ

TARİH

ÜNVAN

Çağ Üniversitesi

2000-2001

Yüksek Okul müdürü

Çağ Üniversitesi

2000-2001

Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı

 

SON İKİ YILDA VERDİĞİ DERSLER

AKADEMİK YIL

SÖMESTİR

DERS

2003-2004

Bahar

COMPUTER BASED ACCOUNTING APPLICATIONS ın turkısh accountıng system-I (MBA)

 

AUDITING (MBA)

 

COMPUTER BASED ACCOUNTING APPLICATIONS ın turkısh accountıng system-I

 

COMPUTER BASED ACCOUNTING APPLICATIONS ın turkısh accountıng system-ıI

 

FINANCIAL ACCOUNTING-I

 

FINANCIAL ACCOUNTING-II 

2003-2004

Güz

semınar ın accountıng (PHD)

 

COMPUTER BASED ACCOUNTING APPLICATIONS-I (MBA)

 

AUDITING (MBA)

 

FINANCIAL ACCOUNTING-I

 

FINANCIAL ACCOUNTING-II 

 

COST ACCOUNTING 

 

managerıal ACCOUNTING 

 

COMPUTER BASED ACCOUNTING APPLICATIONS-I

 

FİNANSAL MUHASEBE-I

2002-2003

Yaz

Financial Accounting-I

 

Financial Accounting-II

 

Bahar

COMPUTER BASED ACCOUNTING APPLICATIONS-I (MBA)

 

COMPARISION of TURKISH ACCOUNTING STANDARTS with INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARTS (MBA)

 

AUDITING (MBA)  

 

FINANCIAL ACCOUNTING-II 

 

COST ACCOUNTING 

 

COMPUTER BASED ACCOUNTING APPLICATIONS-I

 

PRINCIPLES of FINANCIAL ACCOUNTING-II

2002-2003

Güz

Financial Accounting-I

 

Maliyet Muhasebesi

 

Genel Muhasebe

 

Financial Accounting (MBA)

2001-2002

Güz

Financial Accounting-I

 

Finansal Muhasebe-I

 

Mühendisler için Muhasebe

 

Bahar

Financial Accounting-II

 

Yönetim Muhasebesi

 

Yatırım Projeleri ve Finansmanı (MBA)

 

Finansal Yönetim II

2000-2001

Spring

Financial Accounting

 

Advanced Accounting

 

Turkish Tax system

 

BİLGİSAYAR BİLGİSİ, TEZLER, DİL, YAYINLAR, HOBİLERİ ve İLGİ ALANLARI, DİĞER ÖNEMLİ BİLGİLER, REFERANSLAR

Bilgisayar Bilgisi

Silahlı kuvvetler ve üniversitelerde verdiği bilgisayar tabanlı eğitim sayesinde tüm MS OFFICE programlarını kullanabilmektedir.

Özellikle access, visual basic, clipper, dbase ve web tasarımında deneyimlidir. Muhasebe derslerinde kendisinin clipper ile yazmış olduğu kişisel web sitesinden de indirilebilen özel bir program (Muhasebe Işlem Programı MİP) kullanmaktadır.

 

TEZLER

Doktora 

İşletmelerde Mali Kaynakların Bağımsız Denetimi

 

Yüksek Lisans

Türk Eğitim Kurumlarında Muhasebe Eğitimi İle Bilgisayarlı Muhasebe Eğitiminin Değerlendirilmesi Ve Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi Veren Meslek Yüksek Okullarına Yönelik Bir Uygulama Önerisi.

 

KİTAPLAR

Yayınlanan

Muhasebe

1. Finansal Muhasebe (Yöneticilerin Karar Verme Aracı Olarak), Beta Basın Yayım Dağıtım A.Ş., 2002, İstanbul

 

2. Dönem Sonu İşlemleri (Yöneticilerin Karar Verme Aracı Olarak), Beta Basın Yayım Dağıtım A.Ş., 2003, İstanbul

 

3.  Bilgisayar Tabanlı Finansal Muhasebe (Yöneticilerin Karar Verme Aracı Olarak), Beta Basın Yayım Dağıtım A.Ş.,     2003, İstanbul

 

4.  TMS-13 Stoklar, Kazancı Basın Yayım Dağıtım A.Ş., 2003, İstanbul

1.  2.  3.  4.

 

Yönetim

1. Organizasyon Teorileri ve Mukayesesi, KHO Basımevi, ANKARA, 1999

2. Karar Verme ve Kantitatif Bir Model Olarak Uygulamalı Karar Ağacı, KHO Basımevi, ANKARA, 1999

 

1.  2.

 

Yayına Hazır

TMS-04 Satışlar ve Diğer Olağan Gelirler, Kazancı Yayınları, 2004, İstanbul

 

Yayına Hazırlanan

TMS-09 Amortisman Muhasebesi

SERBEST MUHASEBECİLİK STAJA BAŞLAMA ile ARA DÖNEM VE BİTİRME DEĞERLENDİRMESİ SINAVLARINA HAZIRLIK (Ticaret ve Maliye Meslek Liseleri Mezunları için)

SERBEST MUHASEBECİLİK STAJA BAŞLAMA ile ARA DÖNEM VE BİTİRME DEĞERLENDİRMESİ SINAVLARINA HAZIRLIK (2 Yıllık Ön Lisans Mezunları için)

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJA HAZIRLIK ile MESLEKİ YETERLİK SINAVLARINA HAZIRLIK (4 Yıllık Yüksek Okul ve Fakülte Mezunları için)

 

 

Makale

Yayınlanan

“Teşkilat, Te’sirlilik ve Yoklama”, Genç Zabit, Issue:2, s.20-22, Bakü, 1999

“Muhasebe, Denetim ve Bağımsız Denetimin Gerekliliği”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Sayı:V, Şubat 2002

 

Yayına Hazır

Müşteri Çekleri

Gelirin Oluşumu ve Maliyeti

Faizlerin Aktifleştirilmesi

İşletmelerde Tahsilat Döngüsü

 

ARAŞTIRMALAR

Denetim

Muhasebe Standartları

Vergi Sistemi

 

DİĞER ÇALIŞMALAR (Doktara Seminerleri)

Muhasebe

İç Kontrol Sistemi

İç Kontrol Sisteminin İşletme Yönetimine Etkisi

Muhasebe Standartları

Özel Finans Kurumları

Muhasebe Denetimi

Güncelleştirilmiş Denetim Mevzuatı

Türkiye’de Kredi Kartları Sistemi Ve İşleyişi

 

Yönetim

Faturanın Delil Niteliği

Teknoparklar (Yeni Teknoloji Merkezleri)

Karar Ağacı Analizi

Türk Rekabet Mevzuatı Hakkında Bir Değerlendirme

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun Getirdiği Yenilikler

Organizasyon Teorileri Ve Mukayesesi

 

LİSAN

İngilizce

 

TEZ DANIŞMANLIĞI

Devam Eden

SOYLU, İ. Burak,   

“Özel Tüketim Vergisinin İşletme Denetimine Etkisi”, Doğuş Üniversitesi

 

Bir Önceki İşi

Türk silahlı Kuvvetlerinden 30 Ağustos 2000 tarihinde Binbaşı rütbesi ile emekliye ayrıldı.

 

HOBİLERİ VE İLGI ALANLARI

Özellikle hukuki konularda ve bilimsel tazda makale ve kitap okumak.

Tiyatro

 

DİĞER ÖNEMLİ BİLGİLER

Tam disiplinli ve planlı çalışma ile etkinliği arttırmada organizasyon içinde ikna yeteneğine sahiptir

Takım çalışmasına uyumludur.

Karar verme süreci ile liderlik ve otoriter etkinlikte analitik metotları kullanarak yaratıcı düşünce yeteneğine sahiptir.

Çalıştığı organizasyonlara değer katar.

Esnek düşünme ve kısa sürede uyum sağlama yeteneği vardır.

 

DİĞER WEB SİTELERİM

MUERACC

CAGACCOUNTING

CAGMATHEMATICS

MERDOGAN

FINANSAL MUHASEBE

DÖNEM SONU IŞLEMLERI

BILGISAYAR TABANLI FINANSAL MUHASEBE

TMS-13 STOKLAR

TMS-04 SATIŞLAR VE DİĞER OLAĞAN GELİRLER

WEB’DE Yrd.Doç.Dr.Murat ERDOĞAN

YAYINLAR
... YZB. MURAT ERDOĞAN. 195. AKADEMİK BAŞARININ MESLEK YAŞAMINA ETKİLERİ. ... YZB. MURAT ERDOĞAN. 193. BİLGİ HARBİ VE TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. ...
www.kho.edu.tr/yayinlar/btym/yayinlistesi/bolum01/ - 56k - Önbellek - Benzer sayfalar

 

YAYINLAR
... 99/040. 1999. ORHAN ÇAKIRER YRD.DOÇ.DR. ÖĞ.KD.BNB. ... TEKNİK BİLİMLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI. 99/044. 01.04.1999. MURAT ERDOĞAN PER.KD.YZB. ...
www.kho.edu.tr/yayinlar/btym/projeler/1999.htm - 101k - Önbellek - Benzer sayfalar

 

DEKANLIK
... 99, MURAT ERDOĞAN, TÜRK EĞİTİM KURUMLARINDA MUHASEBE EĞİTİMİ İLE BİLGİSAYARLI MUHASEBE EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİLGİSAYARLI ...
www.kho.edu.tr/akademik/akadcalis/index1.htm - 87k - Önbellek - Benzer sayfalar

 

KitapNet.Com Sosyal Kitapsaray Internet Şubesi. Kitap Görmek, ...  
... Serinin son olmaması gereken kitabı. Böylesine akıcı bir uslup, sürükleyici ve bilgilendirici ko... Finansal Muhasebe Murat Erdoğan,. Yapılan yorum: 2. ...
www.kitap-net.com/okurkose.asp?sayfa=4 - 52k - Önbellek - Benzer sayfalar

 

[DOC] 330
Dosya Biçimi:
Microsoft Word 97 - HTML sürümü
... ERD Yöneticilerin karar verme aracı olarak Türkiye Muhasebe Standartları ve Tek düzen. 2002 muhasebe sistemi ile uyumlu finansal muhasebe/ Murat Erdoğan. ...
www.tbb.org.tr/turkce/kutuphane/yeni%20yayinlar/ Haziran%202003.doc - Benzer sayfalar

 

Örgüt Yönetimi, Kalite, Pazarlama,Verimlilik...
... Doç.Dr. Özcan Kılıç Kalite Fonksiyon Göçerimi Metodu ve Hizmet ... Muhasebe, Denetim ve Bağımsız Denetimin Gerekliliği Murat ERDOĞAN Standards Of ...
www.ceterisparibus.net/isletme/yonetim.htm - 41k - Önbellek - Benzer sayfalar

 

TURKİYE EKONOMİSİ ARŞİVİ
... Murat Erdoğan(2002), “Muhasebe, Denetim ve Bağımsız Denetimin Gerekliliği”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Sayı:5, Ocak 2002. ...
www.econturk.org/Turkiye-2002.html - 51k - Önbellek - Benzer sayfalar

 

Galeri Kültür
... FİNANSAL MUHASEBE, NEJAT TENKER, GAZİ BÜRO, FİNANSAL MUHASEBE, MURAT ERDOĞAN, BETA, FİNANSAL MUHASEBE, KİSHALI/ERDEN/IŞIKLILAR, TÜRKMEN, ...
www.galerikultur.com/galeri.php?komut=muhasebe - 23k - Önbellek - Benzer sayfalar

 

DERGİNİN YAYINLANMIŞ SAYILARI
... 1923-2002). 17-50. Murat ERDOĞAN. Muhasebe, Denetim ve Bağımsız Denetimin Gerekliliği. 51-63. Erol EREN, Hülya GÜNDÜZ. İş Çevresinin ...
www1.dogus.edu.tr/dogustru/journal/icindekiler_5.htm - 14k - Önbellek - Benzer sayfalar
[ www1.dogus.edu.tr alanından daha fazla sonuç göster ]

 

KitapNet.Com Sosyal Kitapsaray Internet Şubesi. Kitap Görmek, ...  
... İndirimli 20.000.000 TL. Finansal Muhasebe (Yorumlu) Murat Erdoğan; BETA BASIM YAYIM / Eğitim Dizisi, * Muhasebe ile ilgili temel ...
www.kitap-net.com/arabul2.asp?diziId=127&sayfa=6 - 44k - Önbellek - Benzer sayfalar

 

AKADEMİK PERSONEL BİLGİ SAYFASI (ACADEMIC PERSONNEL INFORMATION PAGE OF MY ADVISOR)
... Doktora Tezi. Murat Erdoğan (İşletmelerde Mali Yabancı Kaynakların Bağımsız Denetimi Trabzon-2001)-Doktora Tezi. Engin Dinç ...
enformatik.ktu.edu.tr/eakademik/667/yayinlar.html - 15k - Önbellek - Benzer sayfalar

 

Mali Portal-Sizin Sayfalarınız
... bilgiler bulunmaktadır. Başlık, Ass.Prof.Dr.Murat ERDOĞAN. URL,
http://www.geocities.com/mueracc/. E-Mail, -. Açıklama, Görünümden ...
www.vergimerkezi.com/siteler/siteler2.htm - 10k - Ek Sonuç - Önbellek - Benzer sayfalar

 

 

  YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ 


ALINAN ÇEKLER