Murat Özcan

 

1.  Adı Soyadı: Murat ÖZCAN     

2.  Doğum Tarihi: 04 Ocak 1975

3.  Unvanı: Araştırma Görevlisi

4.  Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Doktora

 İşletme

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

 Devam Ediyor

Y. Lisans

 İşletme

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

1999

Lisans

 İşletme

Abant İzzet Baysal Üniversitesi- Bolu

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1996

 

5.  Akademik Unvanlar

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Araş. Gör.

 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İşletme Fakültesi, Muhasebe-Finansman A.B.D.

1998-

 

6. Yayınlar

6.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

1. Özer,G ve M.Özcan “İMKB’de Ocak Etkisi, Etkinin Sürekliliği, Firma Büyüklüğü ve Portföy Denkleştirmesi Üzerine Deneysel Bir Çalışma” erc/ODTÜ Uluslararası Ekonomi Kongresi Ankara, 13-16 Eylül 2000                                                

 

 

  YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ 


MAMÜL VE HİZMET MALİYETLERİNİN SAPTANMASINDA FAALİYETE DAYALI MALİYET YÖNTEMİNİN KULLANIMI