Yrd. Doç. Dr. Mehmet YÜCE  
Yrd. Doç. Dr. Mehmet YÜCE

            1970 Ağrı’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ağrı’da, yüksek öğrenimi ise Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünde tamamladı. “İktisadi Kalkınma Açısında 1980 Sonrası İzlenen Vergi Politikaları” adlı tezle Yüksek lisans, “Enflasyon Vergisi ve Türk Vergi Sisteminde Enflasyonun Etkilerini Gidermeye Yönelik Müesseseler” adlı tezle Doktora unvanını aldı. Halen Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünde Mali  Hukuk ana bilim dalında çalışmaktadır. Vergi Hukuku konusunda bir çok dergide yayınlanmış makaleleri vardır.

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ

VERGİNİN MALİ AMACI AÇISINDAN KIRGIZ VERGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRMESİ

ENFLASYON MUHASEBESİ VE BU BAĞLAMDA TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE YER ALAN DÜZENLEMELER

VERGİLEME İLKELERİ VE EKONOMİK KONJONKTÜR AÇISINDAN DEPREM VERGİLERİNİN GENEL BİR DEĞERLENDİRİLMESİ

KURUMLARIN DÖNEM KÂRLARINI SERMAYEYE İLAVE ETMELERİNİN YASAL PROSÜDÜRÜ VE GELİR VERGİSİ TEVKİFATI

MENKUL SERMAYE İRATLARININ VERGİLENDİRİLMESİ VE İNDİRİM ORANI

PROMOSYON VE VERGİLEME
GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARININ BEYANI VE VERGİLEMESİ
GELİR VERGİSİNDE YILLIK BEYANNAMENİN DÜZENLENMESİ
4668 SAYILI "BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” İLE TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE YAPILAN BAZI ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER