Naci DOĞAN  

Naci DOĞAN

Adı, Soyadı : Naci DOĞAN
Doğum yeri ve yılı : Siirt, 1950
Öğrenim durumu :
1- İlk, Orta ve Lise öğrenimi Siirt Merkez Okulları (1957-1968)
2- Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fak., Fransız Filolojisi Lisans Programı (1968-1972)
3- D.E.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fak., Kamu Yönetimi Bölümü Lisans Programı (1979-1983)
4- D.E.Ü. Sosyal Bil. Enst. Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Uluslararası Hukuk alanında Yüksek Lisans
Programı (1987-1989)
5- D.E.Ü. Sos. Bil. Enst. Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Uluslararası Hukuk alanında Doktora Programı
(1991-1995

Çalıştığı Kurumlar :
- 1972-1983 : M.E.B. Devlet Liseleri ve Eğitim Enstitülerinde Fransızca Öğretmenliği, Müdür yardımcılığı
ve Müdürlük
- 1978-79 Belçika Brüksel Üniversitesinde Filoloji ve Batı Dilleri alanında ihtisas
- 1983-99 : D.E.Ü. Yab. Diller Bölümü Fransızca Okutmanı
- 1986-1992 : D.E.Ü. İkt. Ve İda. Bil. Fak. Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi
- 1996-99 : D.E.Ü. İşletme Fak., Turizm ve Uluslararası İlişkiler Bölümleri Öğretim Görevlisi
- 1999 ve halen : Muğla Üniversitesi, İİBF. Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi (Yrd.Doç.Dr.)

Eserleri :
Türkçe ve yabancı dilde olmak üzere yayınlanmış kitap, makale, inceleme ve araştırma çalışmaları ile Uluslararası Konferanslarda Fransızca sunulmuş tebliğler.

Bildiği yabancı diller :
Fransızca – İtalyanca – Latince-Arapça

Medeni Durumu : Evli, iki çocuk babası

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ

2000’Lİ YILLARDA “AB TOPLULUK ÜLKELERİ” NDE MERKEZİ İDARE-MAHALLİ İDARE İLİŞKİLERİ, YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNİN HIZLANDIRILMASI VE BELEDİYE YÖNETİMİ
ON YILLIK DÖNEMDE GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN ETKİLERİ VE SONUÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE YANSIMALARI