Prof. Dr. Osman Zekayi ORHAN  

 

 

     Prof. Dr. Osman Zekayi ORHAN

     1952’de Malatya’da doğdu. 1969’da Adana Erkek Lisesi’ni, 1973’de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi.

1979’da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden Pekiyi derece ile İktisat Doktoru, 1985’de Üniversite Doçenti ünvanını kazanmıştır. 1992 yılında da Marmara Üniversitesi İktisat Politikası Ana Bilim Dalı’nda Profesörlük ünvanını almıştır.

Halen Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi olup, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora seviyelerinde Para Teorisi, Para Politikası, Enflasyon Teorileri, İstikrar Politikaları ve Döviz Kuru Politikaları konularında dersler vermektedir.

Para Politikası, Enflasyon Teorileri, İstikrar Politikaları, Bütçe, İç Borç ve Maliye Politikaları alanlarında yayınlanmış kitapları ve çok sayıda makaleleri vardır. Ayrıca 8 yıla yakın bir süre İstanbul Ticaret Odası İktisat Müşaviri olarak görev yapmıştır.

Prof. Dr. Osman Z. ORHAN, evli ve iki çocuk sahibi olup, İngilizce bilmektedir.

Yayınlanmış Başlıca Kitapları Şunlardır:

1.) Keynesyen ve Monetarist İstikrar Politikaları
2.) Başlıca Enflasyon Teorileri ve İstikrar Politikaları
3.) Türkiye’de Bütçe ve Maliye Politikası
4.) Türkiye’de İç Borç Sorunu ve Çözüm Önerileri
5.) Türkiye’de Taban Fiyat Politikası
6.) Gümrük Birliği Sürecinde Türk Otomotiv Sanayii’nin Otomotiv Yan Sanayii’nin Rekabet Gücü
7.) Sınır Ticaretinin Türkiye Ekonomisine Etkileri
8.) Dünyada ve Türkiye’de Lojistik Sektörünün Gelişimi
9.) Para Politikası

 

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ