Rahmi YÜCEL

 

1.  Adı Soyadı: Rahmi YÜCEL    

2.  Doğum Tarihi: 10 Nisan 1976

3.  Unvanı: Araştırma Görevlisi

4.  Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Doktora

 İşletme

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

 Devam Ediyor

Y. Lisans

 İşletme

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

1999

Lisans

 Endüstri Mühendisliği

Yıldız Üniversitesi, Kocaeli Mühendislik Fakültesi

1996

 

5.  Akademik Unvanlar

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Araş. Gör.

 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İşletme Fakültesi, Muhasebe-Finansman A.B.D.

1999-

Araş. Gör.

Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü

1997-1999

 

6. Yayınlar

6.1  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.                                          ÖZER, Gökhan ve YÜCEL, Rahmi, “Sermaye Artırımları Etrafındaki Anormal Getiri Hareketleri”, Active Finans, 2001, Sayı.16, ss.60-70.

2.                                          ÖZER, Gökhan ve YÜCEL, Rahmi, “Stok Yönetiminde Kullanılan Ekonomik Sipariş Müktarı (ESM) ve JIT Modellerinin Toplam Maliyet Bakımından Karşılaştırmalı Analizi”, Verimlilik Dergisi, 2000, No.4, ss.125-144.

6.2  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.                                          ÖZER, Gökhan ve YÜCEL, Rahmi, “Yeni Ekonomide Bilgi Dönüşümleri ve Bilgi Şirketlerinin Artan Önemi”, Bilgi Teknolojileri Kongresi, DENİZLİ, 6-8 Mayıs 2002.

6.3  Uluslararası bilimsel toplantılarda kabul edilip bildiri kitabında basılmayan poster bildiriler

1.                                          KİTAPÇI, Hakan,  Nigar DEMİRCAN ve Rahmi YÜCEL, “Impacts of Job Involvement and otivation to work on Organizational Commitment Components: a Career stage Approach”, 11. World Business Congress, Antalya, Turkey, 10-14 July 2002.

 

 

  YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ 


MAMÜL VE HİZMET MALİYETLERİNİN SAPTANMASINDA FAALİYETE DAYALI MALİYET YÖNTEMİNİN KULLANIMI