Untitled  
Av.Resmiye Barlas TÖRÜN 
YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ 

TRAFİK SORUNUYLA İLGİLİ HUKUK ALANINDA YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEMELER