Prof. Dr. Remzi ÖRTEN  
 
  
Prof. Dr. Remzi ÖRTEN

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
Muh.Finasman Muhasebe Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürü

Tel:0-312-212 68 53
E-mail : orten@gazi.edu.tr

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ