Reyhan LEBA  

             Dr. Reyhan LEBA

            Denizli’nin Buldan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Buldan’da tamamladıktan sonra, 1984 yılında girdiği Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nden 1988 yılında dereceye girerek mezun oldu. Aynı yıl, bu Fakülte’nin Maliye Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı.

            Yüksek lisans ve doktora çalışmasını, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yaptı. Artan Oranlı Gelir Vergisinin Ekonomik Etkileri Üzerinde Teorik Yaklaşımlar ve Türkiye’deki Durum başlıklı yüksek lisans tez çalışması üç kişilik jüri tarafından oybirliği ile kabul edildi. Ardından Sosyal Devlet, İstihdam ve Gelir Vergisi (Türkiye Örneği) konulu doktora tez çalışması da beş kişilik jüri tarafından oybirliği ile kabul edildi ve Mali İktisat Bilim Dalı’nda doktor unvanını aldı. Ayrıca çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ


KÜRESELLEŞMENİN ÖTEKİ YÜZÜ: YOKSULLUK


KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ULUS-DEVLETİN ÖNEMİ VE SOSYAL DEVLETİN GELECEĞİ