Prof. Dr. Rıza AYHAN  
 

  
Prof. Dr. Rıza AYHAN

Gazi Üniversitesi Rektörü

İLETİŞİM ADRESİ
E-posta : rektor@gazi.edu.tr
Telefon : 0-312 223 75 70 / Santral :0 312 215 24 00 (95 hat)
Adres : Prof.Dr.Rıza AYHAN Gazi Üniversitesi Rektorlüğü 06500 Beşevler/ANKARA

ÖĞRENİM DURUMU
İlk ve Orta Öğrenimi : Yeni Turan İlkokulu 1959 / 1963
Gazi Erkek Ortaokulu 1963/1965
Gazi Erkek Lisesi 1965/1967

Lisans : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1975

Arş.Gör. : Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ticaret Hukuku ABD, 1976

Doktora : Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1978

Yardımcı Doçentlik : Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, 1985

Doçentlik : Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1988

Profesörlük : Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1994

AKADEMİK GÖREVLER
Araştırma Görevlisi: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı asistanlığı yaptı.

Doktora: Doktora çalışmaları sırasında 1978 yılında Almanya’da araştırmalar yaptı. Almanya hükümeti bursunu kazanarak 1980-1981 yıllarında DAAD bursiyeri olarak Freiburg Albert Ludwig Üniversitesinde doktora konusu ile ilgili çalışmalarını sürdürdü.

Yardımcı Doçent : Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1985

Doçent : Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1988

Profesörlük : Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1994

İDARİ GÖREVLER
1985-1988 Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı

1985-1989 Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı

1987-1989 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı

1996-1997 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği

1996-1997 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği

1997-1998 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Bşk.

1990-1997 Şekerbank T.A.Ş.Hukuk Müşaviri

1997-2000 T.C.Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği (Banka Meclis Üyesi)

2000- Gazi Üniversitesi Rektörü

2001- Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı

2001- Başbakanlık Gençlik ve Spor Müdürlüğü Üniversite Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği

2001- Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği

2001- Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı Türk Standartları Enstitüsü Genel Kurul Üyeliği

ÜYESİ OLDUĞU DERNEK VE KURULUŞLAR
Türk Hukuk Enstitüsü
Türk Kooperatifçilik Kurumu
Ankara Binicilik İhtisas Kulübü
Anadolu Kulübü
Gazi Üniversitesi Mezunlar Derneği
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunlar Derneği

BİLİMSEL ETKİNLİKLER

YURTDIŞI ARAŞTIRMALARI
1978 Almanya “ Akademik çalışmalar “

1980-1981 Almanya “ DAAD bursiyeri olarak akademik çalışmalar”

1987 Almanya “ Akademik çalışmalar “

ARAŞTIRMA PROJELERİ
Limited Şirketlerde Tatbikattan Doğan Aksaklıklar, Bilhassa Azınlığın Himayesi Meselesi (Doç. Dr. Rıza AYHAN, Konya 1988)
Türk Bankacılık Sistemi ve Faizsiz Bankacılık (Doç.Dr.Rıza AYHAN-Arş. Gör.İbrahim ARSLAN, Konya 1989)
Marka Hukuku (Doç.Dr.Rıza AYHAN-Arş.Gör. Sami KARAHAN, Konya 1989)
KONFERANS-PANEL-SEMPOZYUM
“Tüketicinin Korunması “Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Konferans, Konya 1989
“Türk Ceza Kanunu Ön Tasarısı” üzerine Sempozyum, 5-7 Nisan 1987
“Akreditif ve Hukuki Niteliği “Selçuk Üniversitesinde Konferans, Konya 18.5.1987
“Türkiye ve AET ”Gercord Hocmein tarafından verilen Konferansta Çevirmen,Konya 10.10.1987
“Verbraucherschutz und Schuldrechtsreform in der Bundesrepublik Deutschland “Peter Gilles tarafından verilen Konferansta Çevirmen (Bu çeviri daha sonra yayınlanmıştır) Konya 10.10.1987
“Ülkemizde Sermaye Piyasası” Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Konferans,Konya 6.5.1988
“Cumhuriyet’in 65.yılında Türk Hukukuna Bir Bakış” Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi -İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Konferans, Konya 28.10.1988
“Sigortacılık ve Bankacılık Faaliyetleri Bakımından Factoring ” Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Konferans, Konya 16.11.1989
“Menkul Kıymetler Piyasasının Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi” Konya Ticaret Odası tarafından tertip edilen Panel Konuşmacı, Konya 03.04.1990 (Paneldeki Konuşmanın bir özeti Konya Ticaret Odası Dergisi’nin 25.sayısında yayınlanmıştır)
Etibank Genel Müdürlüğü, Muhasebe ve Maliye Şefleri için Borçlar Hukuku Semineri, Seydişehir, Ekim 1990
Şirketlerin Hukuksal Yapısı
a- “Anonim Şirketlerin Yönetim Organları ve Türk Pazarlama Vakfı” tarafından tertip edilen Seminer (3 Mayıs-28 Haziran 1993) Konuşmacı olarak,
b- “Bankalar Kanunundaki Son Değişiklikler” Konferans, Ankara 1995
c- “Merkez Bankacılığı ve Türkiye’de Bankacılık” Konferans, Ankara 1998
d-“Türk Hukukunda Menkul Kıymet Kavramı ve Kıymetli Evrak Hukukundaki Son Gelişmeler” (Eğitim Semineri), İstanbul 1999
e- “Kooperatif Yönetim Kurulu Üyeliğinin Yönetimden Doğan Sorumluluğu” Konferans, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Nisan 2000
Kooperatif Yönetim Kurulu Üyeliğinin Yönetimden Doğan Sorumluluğu: Pankobirlik tarafından tertip edilen sempozyumda konuşmacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Nisan 2000
KOMİSYON ÇALIŞMALARI
“Rekabeti Sınırlayan Anlaşmalar ve Uygulamalar Hakkında Kanun Tasarısı” Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin 17.04.1990 tarihinde Tertip ettiği toplantıda oda temsilcisi,
“Türk Ticaret Kanunu Değişiklik Tasarısı” Türk Ticaret Kanunu’nda yapılması düşünülen değişiklikler hakkında hazırlanan Mütalaa, Ankara 1990

YAYINLAR

ULUSAL DERGİLERDE YAYINLANMIŞ MAKALELER, KONGRELERDE SUNULAN YAYINLAR
“Anonim Şirketlerde Sermaye olarak Taşınmaz Mal Konulması Taahhüdü”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Ankara 1985, C.I,Sayı 1-2
“Tüketim Kooperatifleri ve Tüketicinin Korunması”, Kooperatifçilik Dergisi, Ankara 1985, Sayı 68
“Güven Nazariyesi Işığında Teyit Mektubunun Hukuki Niteliği”,Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Konya 1988, C.I, Sayı 1
“Açık Poliçenin Anlaşmaya Aykırı Olarak Doldurulması”, Konya Ticaret Odası Dergisi, Konya 1988, Sayı 1
“Anonim Şirketlerde Yönetim Kuruluna Seçilebilmek için Ehliyet Şartı“, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Konya 1988, C.I, Sayı 1
“Kooperatiflerden Çıkma” ,Kooperatifçilik Dergisi, Ankara 1988, Sayı 80
“Federal Almanya’da Tüketicinin Korunması ve Borçlar Hukuku Reformu”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, “Prof.Dr.Coşkun ÜÇOK’a Armağan”C .2, Ocak-Haziran 1989, Sayı 2
“Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Hukuki Mahiyeti ”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,”Naci KINACIOĞLU’na Armağan”C.I, Sayı 2, sh.31-40,Ankara 1997

ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYINLANMIŞ MAKALELER VE ABSTRACT’LAR
Gaining and Losing the Right of Being a Partner (Member) of a Cooperative in Turkish Jurisprudence, Cooperation in Turkey, Ankara 1988, No 8
Consumer Protection in Turkish Legislation, Cooperation in Turkey ,Ankara April 1991, Number 14
Protection of Consumer Against Misleading Advertisements,Cooperation in Turkey Ankara October 1991, Number 15
Principles of Turkish Cooperative Legislation, Cooperation in Turkey, Ankara April 1992, number 16

KİTAPLAR
Haksız Rekabet Münasebetiyle Elde Edilen Menfaatlerin İadesi, Konya 1988
Ticaret Hukuku Pratik Çalışmaları,Konya 1988
Ticaret Hukuku Pratik Çalışmaları, Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş ikinci baskı, (Yrd.Doç.Dr.Sami KARAHAN-Arş.Gör.İbrahim ARSLAN’la birlikte) Konya 1990
Ticaret Hukukunun Genel Esasları,Ticaret İşletme Hukuku,Ankara 1992
Limited Şirketlerde Ortakların Sorumluluğu,İstanbul 1992
Türk Hukukunda Menkul Kıymet Kavramı ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Ankara 1993
Ticaret Hukuku Uygulamaları, (Doç.Dr.Sami KARAHAN ve Yrd.Doç.Dr. İbrahim ARSLAN’la birlikte) Ankara 1995
Ticaret Hukuku Soruları, Açıklanmış Doğru Seçenekleri ile Mesleklere Giriş Sınavları Deneme Test Soruları,(Komisyon) Ankara 2000
“Ticaret Hukuku” Konu anlatımlı çoktan seçmeli Sorular Ankara, 2003

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ