Sezer KORKMAZ  

Doç.Dr. Sezer KORKMAZ
 
 
I. KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı
Sezer KORKMAZ
Doğum Yeri, Tarihi
Bolu – 20.06.1962
Medeni Durumu
Evli – Bir çocuklu
Yabancı Dil
İngilizce
II. EĞİTİM VE KARİYER
İlkokul
1973 Erzurum Kültür İlkokulu
Ortaokul
1976 Kırklareli Atatürk Ortaokulu
Lise
1979 Ankara Aydınlıkevler Lisesi
Lisans
1984 Gazi Üniversitesi, Meslekİ Eğitim Fakültesi, Teknoloji Eğitimi Bölümü, İş Yönetimi ve Ticaret Eğitimi Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
1988 Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Ana Bilim Dalı
Doktora
1995 Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Dalında Doktora Derecesi
Yurt Dışı Eğitimi
1990 Manchester University, Bolton Institute of Higher Education Kurumunda, Dünya Bankası/YÖK II. Endüstriyel Eğitim Projesi, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Program ve Öğretim Metodları Konusunda 9 Aylık Eğitim Programı (Mart 1990-Aralık 1990)
Yardımcı Doçenlik
1996 Gazi Üniversitesi, Ticaret Turizm Eğitimi Fakültesi Ticaret Eğitimi Bölümü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Ana Bilim Dalında Yardımcı Doçentlik.
Doçentlik
28 Kasım 2000 tarihinde Üretim Yönetimi ve Pazarlama Ana Bilim Dalı Doçentliği.
III. AKADEMİK VE İDARİ DENEYİM
Öğretim Görevlisi
Gazi Üniversitesi, Bolu Meslek Yüksek Okulu (1987) Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi İşletme Muhasebe ve Ticaret Eğitimi Bölümü (1987-1991) Ticaret Turizm Eğitimi Fakültesi, Öğretim Görevliliği (1988-1995)
Yardımcı Doçentlik
Gazi Üniversitesi, Ticaret Turizm Eğitimi Fakültesi, İşletme Muhasebe Ticaret Eğitimi Bölümü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Başkanlığı Öğretim Üyeliği (1996-)
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
Yardımcı Doçent Temsilcisi (4.12.1997- Devam ediyor)
IV. ÇALIŞILAN KONULAR
A. MAKALELER
KORKMAZ Sezer
“Örgütsel Çatışma Yönetimi ve Verimlilik” Verimlilik Dergisi Milli Prodüktivite Merkezi Yayını, Yıl: 1994, Sayı:1
KORKMAZ Sezer
“Markov Zincirlerinin Pazarlama Alanında Uygulanması”, Ticaret ve Turizm Dergisi, Yıl:1996 Sayı:38-39
KORKMAZ Sezer
“Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi Açısından Satış Geliştirme Çabalarının Tutundurma Karması İçindeki Yeri ve Önemi”, Pazarlama Dünyası, Yıl: 10, Sayı:57, Mayıs-Haziran 1996.
KORKMAZ S., ALKİBAY S., SAĞLAM G
“Modern Pazarlama Anlayışına Bağlı Olarak Büro Yönetimi Ara Elemanı Yetiştiren Meslek Yüksek Okulu Ders Programlarının Verimlilik Açısından Değerlendirilmesi”, G.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:12, Yıl: 1996 Sayı:1-2.
KORKMAZ Sezer
“Küçük Ölçekli Hazır Giyim İşletme Sahip ve Yöneticilerinin Yönetim Fonksiyonları ve Gümrük Birliği ile İlgili Bilgi Düzeyleri”, Konfeksiyon Teknik, Yıl:3, Sayı:32, Şubat 1997.
KORKMAZ Sezer
“Sigorta Pazarlaması ve Sigorta Hizmetine Tüketici Duyarlılığı”, Pazarlama Dünyası, Yıl: 11, Sayı: 66, Kasım-Aralık 1997.
KORKMAZ Sezer
“Sigorta Sektöründe Dağıtım Kanalında Yer Alan Acente Yöneticilerinin Sigorta ve Sigorta Yönetimine Yaklaşımlarına İlişkin Bir Araştırma”, Pazarlama Dünyası,Yıl:12, Sayı 72., Kasım-Aralık 1998.
KORKMAZ Sezer
“Siyasi Pazarlama ve Siyasi Partilerin Bu Konudaki Etkinlikleri”,Türkiye Sosyal Araştırma Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Issue 2, Temmuz/July 1999.
KORKMAZ Sezer
“Üniversite Gençliğinin Girişimcilik Gücü ve Mesleki Tercihlerini İçeren Karşılaştırmalı Bir Araştırma”, Amme İdaresi Dergisi, 32/3 Eylül 1999.
KORKMAZ Sezer
“Seyahat Acentelerinin Pazarlama Faaliyetlerinde İnternet’in Kullanımı ve İnternet Konusunda Yabancı Turistlerin Görüşlerini ve Yararlanma Düzeylerini Saptamaya Yönelik Bir Araştırma”, Turizm Akademik, Yıl:2000, Sayı: 1
KORKMAZ Sezer
”Girişimcilik ve Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, H.Ü. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 18, sayı 1, 2000, s.163-179.
KORKMAZ Sezer
“Marka Oluşturma Sürecinde Hipermarket (Dağıtıcı) markaları ve Bu Markaların Tanınmışlık Düzeylerini İçeren Bir Araştırma”, Pazarlama Dünyası yıl: 14, sayı: 2000-05, Eylül-Ekim 2000.
B. KONGRELER
ALKİBAY S., KORKMAZ S., SAĞLAM G
“Çağdaş İşletmecilik Anlayışına Göre Büro Yönetimi Ara Elemanı Yetiştirmek Üzere Meslek Yüksek Okulu Müfredat Programlarının Yeniden Yapılandırılması” 21.Yüzyıla Doğru Meslek Yüksek Okullarının Yeniden Yapılandırılması Konulu Sempozyum, Mayıs 1996.
ORHANER E., KORKMAZ S.
“Türk Ekonomisinde Hizmet Sektörünün Durumu ve Rekabet Gücü”, 3. Verimlilik Kongresi, Ankara, 14-16 Mayıs, 1997.
KORKMAZ Sezer
“Turizm Sektöründe Kalite ve Türkiye’yi Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Kendilerine Sunulan Hizmetin Kalitesi İle İlgili Tatmin Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, TÜSİAD-KALDER 7. Ulusal Kalite Kongresi, İstanbul, 11-12 Kasım 1998.
KORKMAZ S., COP, Ruziye
“Kadın ve Erkek Satış Elemanları Arasındaki Etiksel Farklılıklar”, 4. Ulusal Pazarlama Kongresi, 18-20 Kasım 1999.
KORKMAZ Sezer
TENGİLİMOĞLU, Dilaver, “İlaç Pazarlamasında Satış Yönetimi: Tıbbi Satış Temsilcisi ve Hekim İlişkisinden Doğan Sorunlar”, 5. Ulusal Pazarlama Kongresinde Poster Bildiri olarak sunulmuştur. Antalya, 16-18 Kasım 2000.
C. ARAŞTIRMA PROJELERİ
ORHANER E., ÇİL B., KORKMAZ S., YAVAŞ M.
Türkiye’de Sigorta Talebi, G.Ü. Araştırma Fon Saymanlığı, TTEF. 10/96-1., Ankara, 1996.
ORHANER E., MARŞAP B., KORKMAZ S., KURT G.
Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Başarılarını Etkileyen Faktörler, G.Ü. Araştırma Fon Saymanlığı, TTEF 10/97-02, Ankara 1998.
YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ

SATIŞ SONRASI HİZMETLER VE SATIŞ SONRASI HİZMETLERİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ