Suat İLHAN  
 
  
Suat İLHAN

1925 yılında Tokat'ta doğdu. Kuleli Askeri Lisesi (1943!, Harp Okulu (1945), Toptu Okulu (19471. Kara Harp Akademisi (1958), Silahlı Kuvvetler Akademisi (1961) eğilimleri ile birlikle yurt içinde ve yun dışında çeşitli kurslara katıldı. Bütün yurt sathında rütbelerinin gerektirdiği kıta ve karargah görevlerinde bulundu. Bükreş'te askeri ataşelik. Kara Harp Akademisinde Harp Tarihi, Askeri Coğrafya ve Jeopolitik öğretim üyeliği yaptı, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı. Sıkıyönetim ve Kolordu Komutanlığından sonra 1983 yılında Korgenerallikten kadrosuzluk sebebiyle emekli oldu.
Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve bunlara benzer akademik sorumlulukları olar Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezi' nin bağlı olduğu Atatürk Kültür. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu' nu teşkil etmek görevini aldı. Dokuz yıl bu Kurumun kurucu başkanlığını yaptıktan sonra yaş haddinden emekli oldu:
Evli ve iki çocuk sahibidir. Atatürk Araştırma Merkezi Şeref" üyesidir. Fransızca bilir.
Yayınlanan eserleri:
Harp Akademisi Yayınlan:
- Harp Yönetimi ve Atatürk
- Malazgirt Meydan Muharebesi
- 8inci Kolordu Bölgesinde isyanlar
- Jeopolitikten Taktiğe Genelkurmay Başkanlığı Yayınları:
- Piyade Alayı Lojistik Muhtırası
- Türk Ordu Tarihinden Görüntüler (S. Kuvvetler Dergisi Eki) Türk Tarih Kurumu Yayını:
- Jeopolitik Duyarlılık
Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları:
- Harp Yönetimı ve Atatürk (Geliştirilmiş 2. baskı)
- Atatürk ve Askerlik
- Atatürk anıl Military
- Evrimleşen Türk Devrimi
- Türk Devrimi ve Türk Dünyası Atatürk Kültür Merkezi Yayını:
- Türkiye'nin Jeopolitik Konumu ve Türk Dünyası Nu-Do Yayınevi Yayını:
- Terör - Neden Türkiye
Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Yayınlan:
- Türkiye' nin ve Türk Dünyasının Jeopolitiği
- Kafkasların Gelişen Jeopolitiği Ötüken Yayınları:
- Türk Askeri Kültürünün Tarihi Gelişmesi
- Dünya Yeniden Kuruluyor
- Avrupa Birliğine Neden Hayır
- Avrupa Birliğine Neden Hayır 2

 

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ


AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİ ATATÜRKÇÜLÜĞÜN SONUDUR