Süleyman Ruhi AYDEMİR  

 

Süleyman Ruhi AYDEMİR
 
Süleyman Ruhi Aydemir 1973 yılında Isparta'da dünyaya geldi.Lise Eğitimini Isparta Anadolu Lisesinde tamamladı. Gazi Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümünü bitiren Aydemir, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümünde Y.Lisans tezini "Hizmette yerellik ilkesi ve Türkiye'de Merkezi Yönetim ile Yerel Yönetimler Arası Yetki ve Görev Bölüşümü" Başlıklı tez çalışması ile tamamladı. Aydemir, halen Ankara Üniversitesi SBF Yönetim Bilimleri Anabilim Dalında Doktora eğitimine devam etmekte ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığında Kontrolör (Denetim Elemanı) olarak çalışmaktadır.

Yazarla İletişim İçin.: sraydemir@yahoo.com / sraydemir@mynet.com


 

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ

NORVEÇ YEREL YÖNETİMLERİ

19 ŞUBAT 2001-3 KASIM 2002 DÖNEMİ TÜRK SİYASAL HAYATINA YÖN VEREN AKTÖRLER: DR.DEVLET BAHÇELİ
19 ŞUBAT 2001-3 KASIM 2002 DÖNEMİ TÜRK SİYASAL HAYATINA YÖN VEREN AKTÖRLER: DR.DEVLET BAHÇELİ
HANS KELSEN’İN SAF HUKUK TEORİSİ VE DEVLET ANLAYIŞI
YENİ TÜKETİCİ KANUNU: UYGULAMA YÖNETMELİKLERİ
YENİ TÜKETİCİ KANUNU: GENEL HATLARIYLA
EVRAKTA SAHTEKARLIK SUÇLARI (YARGITAY İÇTİHATLARI DOĞRULTUSUNDA)
KURUMSAL ETKİNLİKTE ANAHTAR BİR KAVRAM: ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM
TÜRK CEZA KANUNUNDA MEMUR SUÇLARI: ZİMMET, İRTİKAP VE RÜŞVET
TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE KAMU KONUTLARI (LOJMAN ) NIN SATIŞI SORUNUNA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTININ IŞIĞI ALTINDA TÜRK YEREL YÖNETİMLERİ

552 SAYILI KHK VE BELEDİYE TOPTANCI HALLERİ

TÜRK YEREL YÖNETİMLERİNE YENİDEN BİR BAKIŞ (2)

SİYASAL TOPLUMSALLAŞMA