Tuırabi TURAL       Turabi TURAL
YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ

21/07/1985 GÜN VE 18818 RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN 15 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ’NDEKİ “AVUKATLIK ÜCRETLERİ” BAŞLIKLI (J) BENDİNDEKİ AÇIKLAMA DÜZELTİLMELİ

DOĞRULUĞA GÜVEN VE DEVLET 
TAZMİNAT ÜZERİNE