Mevzuat Dergisi - Yazı Kurulu

Adres: Otağtepe caddesi Perçemlikız sokak A Blok No: 34/6 81610 Kavacık, Beykoz / İstanbul
Telefon: 0 216 465 49 50         Fax: 0 216 465 48 65

e-mail: bilgi@basarmevzuat.com
web site: http://www.basarmevzuat.com

İmtiyaz Sahibi: BAŞAR Mevzuat ve Bilgi Araştırma Merkezi Ltd. Şti. 
Yazı İşleri Müdürü: Ayla BAŞAR 
Dergimiz Hakemli Dergi Olup Yazıların Yayınlanması Gecikebilmektedir.
(Dergide Yayımlanacak Çalışmalara İlişkin Kurallar)

Yayın Kurulu (Alfabetik Sıraya Göre) 
     Yayın Kurulu Başkanı:  Prof. Dr. Naci KINACIOĞLU
Prof. Dr. Ahmet AKSOY Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü
Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Hasan KAVAL Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü
Prof. Dr. İ. Hamit HANCI Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. H. Kamil BÜYÜKMİRZA Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü
Prof. Dr. Edip ÖRÜCÜ Balıkesir Üniversitesi Bandırma İ.İ.B.F. İşletme Bölümü
Prof. Dr. Osman Z. ORHAN Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü
Prof. Dr. Remzi ÖRTEN Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü
Prof. Dr. Rıza AYHAN Gazi Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Selçuk USLU Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan
Prof. Dr. Tayfun AKGÜNER İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan
Prof. Dr. Yusuf Ziya İRBEÇ Beykent Üniversitesi Rektörü
Yrd.Doç.Dr. A. Kadir KÖKOCAK Gazi Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Tuncer ASUNAKUTLU Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Uygur TEMİZER Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Aytekin ERDEM Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Gökhan ÖZER Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Fakültesi
Yrd. Doç.Dr. Seyfettin ERDOĞAN Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Mustafa CAN Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü İşletme Bölümü
Doç. Dr. Çetin DOĞAN İnönü Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü
Doç. Dr. Ömer EROĞLU Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü
Dr. Atilla UYANIK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi, Yeminli Mali Müşavir
Talat SARAL Hazine Müsteşarlığı, Müsteşar Eski Yardımcısı

 
Yazı İşleri Kurulu
Yrd. Doç. Dr. Uygur TEMİZER  Başkan 
Mahmut BAŞAR Başkan Yardımcısı
Ayla BAŞAR Genel Yayın Yönetmeni (Üye) 
Ali Özen AKYÜREK  Bilgisayar Mühendisi 
Abbas SATIR Gazeteci
İsmail Hakkı TOPAL YMM (Üye) 
A. Oğuzhan BAŞAR Teknik Genel Koordinatör