Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
ASKERİ VE EMNİYET MEVZUATI
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU B.K.K.
ASKERLİK KANUNU B.K.K.
YEDEK SUBAYLAR VE YEDEK ASKERİ MEMURLAR KANUNU B.K.K.