Bakanlıklar Mevzuatı  
BAKANLIKLAR MEVZUATI BAKANLAR KURULU KARARLARI
ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE İLGİLİ B.K.K
DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI İLE İLGİLİ B.K.K
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU İLE İLGİLİ B.K.K
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE İLGİLİ B.K.K
MÜSTEŞARLIKLARLA İLE İLGİLİ B.K.K
EVRENSEL HİZMETİN SAĞLANMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE İLGİLİ B.K.K