Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
Resmi Gazete: 06.04.2003 Pazar Sayı: 25071 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
 
Konu  : Finansbank A.Ş. ve Fiba Bank A.Ş.
KARAR NO : 1023


           Karar Tarihi: 03.04.2003
           Kurul Başkanlığının 02.04.2003 tarihli yazıları ekinde gönderilen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 02.04.2003 tarih ve BDDK.KYİ/31-1-3858 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Finansbank A.Ş. ve Fiba Bank A.Ş. Genel Kurullarının devre dair kararlarının tescil edilmesine onay verilmesi, 4389 sayılı Bankalar Kanununun 18 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası ve bu fıkra hükmüne dayanılarak çıkarılan Bankaların Birleşme ve Devirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca uygun görülmüştür.