Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
Resmi Gazete: 06.12.2000 Çarşamba Sayı: 24252 (Mük.) 
Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumundan :
 
Konu  : Park Yatırım Bankası A.Ş.
KARAR NO : 122

            Kurul Başkanlığının 06.12.2000 tarihli yazısı ekinde gönderilen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 30.11.2000 tarih ve BDDK.DEG/6-2/2316 sayılı yazısı ve eklerinin değerlendirilmesi sonucunda;

            Yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmeyen, yükümlülüklerinin değeri varlıklarının toplam değerini aşan ve faaliyetlerini sürdürmesi mali sistemin güven ve istikrarını tehlikeye düşüren Park Yatırım Bankası A.Ş.'nin, 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrası ve 20 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasına istinaden, bankacılık işlemleri yapma izninin kaldırılmasına karar verilmiştir.

    İmza                                        İmza
    Zekeriya TEMİZEL                            Biltekin ÖZDEMİR
    Başkan                                      İkinci Başkan

    İmza                                        İmza
    Prof.Dr. Kemal ÇEVİK                        Prof.Dr. Bilge HACIHASANOĞLU

    Üye                                         Üye
    İmza                     (Mazeretli)        İmza

    Servet TAŞDELEN          Ural ŞEKERCİ       Halil YETGİN
    Üye                      Üye                Üye