Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
Resmi Gazete: 06.12.2000 Çarşamba Sayı: 24252 (Mük.) 
Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumundan :
 
Konu  : Demirbank T.A.Ş.
KARAR NO : 123

            Kurul Başkanlığının 06.12.2000 tarihli yazısı ekinde gönderilen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 05.12.2000 tarih ve BDDK.DEG/26.2/2427 sayılı yazısı ve eklerinin değerlendirilmesi sonucunda;

            Zararı özkaynaklarını aşan, yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmeyen, faaliyetine devamı mali sistemin güven ve istikrarını tehlikeye düşüren Demirbank T.A.Ş.'nin, temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrasına istinaden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmesine karar verilmiştir.

    İmza                                      İmza
    Zekeriya TEMİZEL                          Biltekin ÖZDEMİR
    Başkan                                    İkinci Başkan

    İmza                                      İmza
    Prof.Dr. Kemal ÇEVİK                      Prof.Dr. Bilge HACIHASANOĞLU

    Üye                                       Üye
    İmza                     (Mazeretli)      İmza

    Servet TAŞDELEN          Ural ŞEKERCİ     Halil YETGİN
    Üye                      Üye              Üye