Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
Resmi Gazete: 18.02.2001 Pazar Sayı: 24322 (asıl) 
Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumundan :
 
Konu  : Egebank, Yurtbank, Yaşarbank ve Bank Kapitalin Birleştirilmesi ve Sümerbank Bünyesinde Devam Etmesi
KARAR NO : 178

            Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yönetim Kurulunun talebi doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yönetim Kurulunun 26.01.2001 tarih ve 17 sayılı Kararı ile Sümerbank A.Ş. bünyesinde tüm aktif ve pasifiyle devren birleştirilmesine karar verilen Egebank A.Ş., Yurt Ticaret ve Kredi Bankası A.Ş., T. Tütüncüler Bankası Yaşarbank A.Ş., Bank Kapital T.A.Ş.'nin bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesine istinaden kaldırılmasına, karar verilmiştir.

    (İmza)                                                 (İmza)
    Zekeriya TEMİZEL                                       Biltekin ÖZDEMİR
    Başkan                                                 İkinci Başkan

    (İmza)                                                 (İmza)
    Prof.Dr. Kemal ÇEVİK                                   Prof.Dr. Bilge HACIHASANOĞLU

    Üye                                                    Üye
    (İmza)                   (İmza)                        (İmza)

    Servet TAŞDELEN          Ural ŞEKERCİ                  Halil YETGİN
    Üye                      Üye                           Üye