Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
Resmi Gazete: 20.05.2001 Pazar Sayı: 24407 (Asıl) 
Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumundan :
 
Konu  : Ulusal Bank T.A.Ş.
KARAR NO : 290

            Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yönetim Kurulunun talebi doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda; Kurulumuzun 17/4/2001 tarih ve 230 sayılı Kararı ile Sümerbank A.Ş. bünyesinde tüm aktif ve pasifiyle devren birleştirilmesine karar verilen Ulusal Bank T.A.Ş.'nin bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesine istinaden kaldırılmasına,

            karar verilmiştir.

    (İmza)                                       (İmza)
    R. Engin AKÇAKOCA                            Biltekin ÖZDEMİR
    Başkan                                       İkinci Başkan

    (İmza)                                       (İmza)
    Prof.Dr. Kemal ÇEVİK                         Prof.Dr. Bilge HACIHASANOĞLU
    Üye                                          Üye

    (İmza)                   (İmza)              (İmza)
    Servet TAŞDELEN          Ural ŞEKERCİ        Halil YETGİN
    Üye                      Üye                 Üye