Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
Resmi Gazete: 10.07.2001 Salı Sayı: 24458 (Asıl) 
Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumundan :
 
Konu  : Atlas Yatırım Bankası A.Ş.
KARAR NO : 378

            Kurul Başkanlığının 09.07.2001 tarihli yazısı ekinde gönderilen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 09.07.2001 tarih ve BDDK.DEG/5623 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

            Atlas Yatırım Bankası A.Ş.'nin hakim sermayedarının mali gücündeki zafiyet dolayısıyla banka mali bünyesinin güçlendirilmesine imkan bulunmaması, yükümlülüklerinin toplam değerinin varlıklarının toplam değerini aşması ve bankanın yönetim ve denetimini elinde bulunduran ortakların, bankanın kaynaklarını bankanın emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek biçimde doğrudan veya dolaylı olarak kendi lehlerine kullanmaları nedeniyle Bankanın bankacılık işlemleri yapma izninin Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkraları delaletiyle anılan Kanunun 20 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası hükümleri uyarınca kaldırılmasına

            karar verilmiştir.

    (İmza)                                       (İmza)
    R. Engin AKÇAKOCA                            Ali Vefa ÇELİK
    Başkan                                       İkinci Başkan

    (İmza)                                       (İmza)
    Prof.Dr. Kemal ÇEVİK                         Yusuf Ziya ÖNDER
    Üye                                          Üye

    (İmza)                   (İmza)              (İmza)
    Ali Akın TARI            Atilla TAŞDEMİR     Mehmet Nuri DOĞULU
    Üye                      Üye                 Üye