Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
Resmi Gazete: 29.08.2001 Çarşamba Sayı: 24508 (Asıl) 
Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumundan :
 
Konu  : Osmanlı Bankası A.Ş. ile Birleşik Türk Körfez Bankası A.Ş.
KARAR NO : 450

            Kurul Başkanlığının 22.08.2001 tarihli yazısı ekinde gönderilen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 22.08.2001 tarih ve BDDK.KYİ/G-F-7088 sayılı yazı ve eklerinin değerlendirilmesi sonucunda;

            Osmanlı Bankası A.Ş. ve Birleşik Türk Körfez Bankası A.Ş. Genel kurullarının devre dair kararlarının tescil edilmesine, 4389 sayılı Bankalar Kanununun 8 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası ve bu madde hükmüne dayanılarak çıkarılan "Bankaların Birleşme ve Devirleri Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde karar verilmiştir.

    (imza)
    R. Engin AKÇAKOCA                                     Prof.Dr. Kemal ÇEVİK
    Başkan                                                Üye

    (imza)
    Yusuf Ziya ÖNDER                                      Ali Akın TARI
    Üye                                                   Üye

    (imza)                                                (imza)
    Atilla TAŞDEMİR                                       Mehmet Nuri DOĞULU
    Üye                                                   Üye