Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
Resmi Gazete: 03.01.2002 Perşembe Sayı: 24629 (Asıl) 
Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumundan :
 
Konu  : Sümerbank A.Ş. ve Oyak Bank A.Ş.
KARAR NO : 569           Karar Tarihi: 02.01.2002
           Kurul Başkanlığının 02.01.2002 tarihli yazıları ekinde gönderilen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 31.12.2001 tarih ve BDDK.KYİ/17-1-11871 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
           Sümerbank A.Ş. ve Oyak Bank A.Ş. Genel Kurullarının devre dair kararlarının tescil edilmesine onay verilmesi, 4389 sayılı Bankalar Kanununun 18 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası ve bu fıkra hükmüne dayanılarak çıkarılan Bankaların Birleşme ve Devirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca uygun görülmüştür.