Ticaret Mevzuatı
 
 
FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU 
 
KABUL TARİHİ : 05/12/1951
KANUN NO : 5846
 
RESMİ G.TARİHİ : 13/12/1951
RESMİ G. NO : 7981
 
DÜSTUR NO : 3 TERTİP 33
DÜSTUR SAYFA : 0049
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
FİKİR VE SANAT ESERLERİ
Madde   1 : A) TARİF
B) FİKİR VE SANAT ESERLERİNİN ÇEŞİTLERİ
Madde   2 : I-İLİM VE EDEBİYAT ESERLERİ
Madde   3 : II. MUSİKİ ESERLERİ
Madde   4 : III. GÜZEL SANAT ESERLERİ
Madde   5 : IV.SİNEMA ESERLERİ
Madde   6 : C) İŞLENMELER
Madde   7 : Ç) ALENİLEŞMİŞ VE YAYIMLANMIŞ ESERLER
İKİNCİ BÖLÜM
ESER SAHİBİ
A) TARİF
Madde   8 : I.GENEL OLARAK
Madde   9 : II. ESER SAHİPLERİNİN BİRDEN FAZLA OLUŞU
Madde 10 : III.ESER SAHİPLERİ ARASINDA BİRLİK
B) ESER SAHİPLİĞİ HAKKiNDA KARİNELER
Madde 11 : I. SAHİBİNİN ADi BELİRTİLEN ESERLERDE
Madde 12 : II. SAHİBİNİN ADI BELİRTİLMEYEN ESERLERDE
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
FİKRİ HAKLAR
A) ESER SAHİBİNİN HAKLARI
Madde 13 : I.GENEL OLARAK
II.MANEVİ HAKLAR
Madde 14 : 1. UMUMA ARZ SALAHİYETİ
Madde 15 : 2.ADIN BELİRTİLMESİ SALAHİYETİ
Madde 16 : 3. ESERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINI MENETMEK
Madde 17 : 4. ESER SAHİBİNİN ZİLYET VE MALİKE KARŞI HAKLARI
5.HAKLARIN KULLANILMASI
Madde 18 : a) GENEL OLARAK
Madde 19 : b) HAKLARI KULLANABİLECEK KİMSELER
III.MALİ HAKLAR
Madde 20 : 1. GENEL OLARAK
2.ÇEŞİTLERİ
Madde 21 : a)  İŞLEME HAKKI
Madde 22 : b) ÇOĞALTMA HAKKI
Madde 23 : c) YAYMA HAKKI
Madde 24 : ç) TEMSİL HAKKI
Madde 25 : d) RADYO İLE YAYIM HAKKI
3. SURELER
Madde 26 : a) GENEL OLARAK
Madde 27 : b) SÜRELERİN DEVAMI
Madde 28 : c) TÜRKÇEYE TERCÜME HUSUSUNDA KORUMA SÜRESİ
Madde 29 : ç) EL İŞLERİ, KÜÇÜK SANAT ESERLERİ, FOTOĞRAF VE SİNEMA ESERLERİNDE SÜRE
B) TAHDİTLER
Madde 30 : I. AMME İNTİZAMi MÜLAHAZASİYLE
II. GENEL MENFEAT MÜLAHAZASIYLA
Madde 31 : 1. MEVZUAT VE İÇTİHATLAR
Madde 32 : 2. NUTUKLAR
Madde 33 : 3. TEMSİL SERBESTİSİ
Madde 34 : 4. EĞİTİM VE ÖĞRETİM İÇİN SEÇME VE TOPLAMA ESERLER
Madde 35 : 5.İKTİBAS SERBESTİSİ
Madde 36 : 6.GAZETE MÜNDERECATI
Madde 37 : 7. RÖPORTAJ
III. HUSUSİ MENFAAT MÜLAHAZSİYLE
Madde 38 : 1. ŞAHSAN KULLANMA
Madde 39 : 2. BESTEKARLARA TANiNAN HAKLAR
Madde 40 : 3. KOPYE VE TEŞHİR
Madde 41 : 4. PLAKLARIN ÇALINMASI
IV- HÜKÜMETE TANINAN YETKİLER
Madde 42 : 1- MESLEK BİRLİKLERİNİN KURULMASI
Madde 43 : 2- RADYO YAYIMLARI
Madde 44 : 3- PLAKA İMALİ
Madde 45 : 4- GÜZEL SANAT ESERLERİNİN SATIŞ BEDELLERİNDEN PAY VERİLMESİ
Madde 46 : 5- DEVLETİN FAYDALANMA SALAHİYETİ
Madde 47 : 6-KAMUYA MALETME
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SÖZLEŞME VE TASARRUFLAR
A- HAYATTA VAKi TASARRUFLAR
Madde 48 : I- ASLİ İKTİSAP
Madde 49 : II- DEVREN İKTİSAP
III- SÖZLEŞMELER
Madde 50 : 1. VÜCUDA GETİRİLECEK ESERLER
Madde 51 : 2. İLERİDEKİ FAYDALANMA İMKANLARI
Madde 52 : IV- ŞEKİL
V- TEKEFFÜL
Madde 53 : 1- HAKKIN MEVCUT OLMAMASI
Madde 54 : 2- SALAHİYETİN MEVCUT OLMAMASI
VI-YORUM KAİDELERİ
Madde 55 : 1- ŞÜMUL
Madde 56 : 2- RUHSAT
Madde 57 : 3- MÜLKİYETİN İNTİKALİ
Madde 58 : VII- CAYMA HAKKI
Madde 59 : VIII-HAKKIN ESER SAHİBİNE AVDETİ
Madde 60 : B) VAZGEÇME
C) HACİZ VE REHİN
Madde 61 : I- CAİZ OLMAYAN HALLER
Madde 62 : II-CAİZ OLAN HALLER
Ç) MİRAS
Madde 63 : I- GENEL OLARAK
Madde 64 : II- MÜŞTEREK ESER SAHİPLERİNDEN BİRİNİN ÖLÜMÜ
Madde 65 : III- MİRASÇiLARiN BİRDEN FAZLA OLUŞU
BEŞİNCİ BÖLÜM
HUKUK VE CEZA DASVALARI
A) HUKUK DAVALARI
I- TECAVÜZÜN REF’İ DAVASI
Madde 66 : GENEL OLARAK
Madde 67 : 2. MANEVİ HAKLARA TECAVÜZ HALİNDE
Madde 68 : MALİ HAKLARA TECAVÜZ HALİNDE
Madde 69 : TECAVÜZÜN MEN'İ DAVASI
Madde 70 : TAZMİNAT DAVASI
B) CEZA DAVALARI
I- SUÇLAR
Madde 71 : 1. MANEVİ HAKLARA TECAVÜZ
Madde 72 : MALİ HAKLARA TECAVÜZ
Madde 73 : DİĞER SUÇLAR
Madde 74 : FAİL
Madde 75 : KOVUŞTURMA
C) ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 76 : 1-GÖREV
Madde 77 : 2-İHTİYATİ TEDBİRLER
Madde 78 : 3-HÜKMÜN İLANI
Madde 79 : 4-ZABIT, MÜSADERE VE İMHA
ALTINCI BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
A) SANATKARLARIN KORUNMASI
Madde 80 : 1-SİNEMA ESERLERİNDE
Madde 81 : FİKRİ HAKLARA TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ
Madde 82 : 3-MÜŞTEREK HÜKÜMLER
HAKSIZ REKABET
Madde 83 : I-AD VE ALAMETLER
Madde 84 : İŞARET, RESİM VE SES
Madde 85 : C) MEKTUPLAR
D) RESİM VE PORTRELER
Madde 86 : I-GENEL OLARAK
Madde 87 : II- İSTİSNALAR
Madde 88 : E) KANUNLAR İHTİLAFI
F) GEÇİCİ HÜKÜMLER
I- İNTİKAL HÜKÜMLERİ
Geçici Madde 1 : 1. GENEL OLARAK
Geçici Madde 2 : 2. MÜKTESEP HAKLARiN KORUNMASI
Madde 89 : 2- KALDIRILAN HÜKÜMLER
G) SON HÜKÜMLER
Madde 90 : I- KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ
Madde 91 : II- KANUNUN YÜRÜTÜLMESİNE MEMUR MAKAM